I går samlades företrädare för de sju riksdagspartierna i Kulturhuset i Stockholm för att prata it-politik, i en debatt anordnad av It & telekomföretagen.

När frågan om hur ägandet av Teliasoneras nät ska se ut var det få partier som hade några klara besked att komma med. Inom alliansen var Centerns Henrik Hansson den enda som tyckte att dagens situation är den bästa.

– Vi har en situation med väldigt bra uppkopplingsmöjligheter, vi har bra täckning och vi ligger högt rankade när det gäller snabb uppkoppling. Varför ska vi förändra ett vinande koncept så grundligt? sade han.


Centerpartiets Henrik Hansson (längst till höger) är nöjd med dagens situation när det gäller Telia och Skanova. Han debatterade mot Miljöpartiets Per Bolund och Vänsterpartiets Egon Frid.

Övriga partier vill förändra modellen, men på helt olika sätt.

Moderaternas Henrik von Sydow konstaterade att det är en svår fråga, och sade att Moderaterna vill se en lösning där nätet antingen ägs av ett privat bolag eller att operatörerna gemensamt äger nätet. Den sistnämnda linjen var även Folkpartiets Camilla Lindberg inne på.

Socialdemokraternas Désirée Liljevall hänvisade till en motion från april, där de rödgröna partierna förespråkade en strukturell separation av Skanova, med andra ord att helt skilja nätbolaget Skanova från Teliasonera.

I motionen skriver de rödgröna att de efter den strukturella separationen undersöka möjligheterna att flytta Telias nät till ett statligt bolag. Det borde innebära att om de rödgröna får bilda regering kommer frågan att genomgå en omfattande utredning.


Désirée Liljevall, S, Camilla Lindberg, Fp, Lars-Axel Nordell, Kd och Henrik von Sydow, M.

Samtliga partier efterlyser mer samordning av it-politiken. Socialdemokraterna och Centerpartiet vill se en minister dedikerad åt it.

– Det första jag skulle göra som it-minister skulle vara att ta en diskussion med Mona Sahlin om att jag skulle klippas av från resten av kommunikationsområdet så att jag bara kan koncentrera mig på it, sade Désirée Liljevall som svar på frågan vad hon skulle göra om hon fick den rollen.

Fakta

2008 togs beslutet att PTS kan genomföra en funktionell separation av Skanova från Teliasonera. Det innebär att Skanova är ett enskilt skött bolag, men att det fortfarande ägs av Telia. Detta är dock inte genomfört än.