När lagen om elektronisk kommunikation gjordes om för två år sedan var syftet att effektivisera den rättsliga behandlingen av PTS beslut. Högarna av överklaganden skulle bli mindre, handläggningstiderna kortare och spelreglerna för telebolagen tydligare. Men nu larmar Telenor om att situationen blivit den omvända.

– Regleringen av telemarknaden i Sverige är på väg att haverera. Vi saknar i dag stabila spelregler för samtliga infrastrukturer, säger Lars-Åke Norling, vd på Telenor Sverige.

Bakgrunden är att PTS under det senaste året förlorat en rad viktiga mål i kammarrätten, som är högsta instans i telekomfrågor. Bland annat slog kammarrätten i slutet av juni fast att PTS prisreglering på hyra av Teliasoneras kopparnät är felaktig – ett mål som pågått i tre år. Domen innebär att Telenor och andra operatörer inte vet kostnaden för kopparhyran från 2007 och framåt. Det handlar om avsevärda belopp som operatörerna nu kan tvingas betala retroaktivt till Teliasonera.


Efterlyser stabilitet. ”Vi saknar stabila spelregler för samtliga infrastrukturer”, säger Telenors Sverige-vd Lars-Åke Norling.

I juli slog kammarrätten dessutom fast att den kontroversiella tilldelningen av frekvenser i 900 MHz-bandet, där de fem största operatörerna efter en intern uppgörelse fick nya 15-åriga tillstånd helt gratis, nu ska prövas rättsligt. Det har gått ett och ett halvt år sedan tillstånden delades ut.

Telenor har, i en lång inlaga till näringsdepartementet, beskrivit de affärsmässiga konsekvenserna av situationen. De ekonomiska detaljerna är belagda med sekretess, men det står klart att investeringar för många miljarder kronor står på spel. Osäkerheten på marknaden gör att Telenor till och med ”på allvar måste överväga om förutsättningarna för en sund affärsverksamhet finns i Sverige”, enligt inlagan.

– Det här gäller inte bara Telenor, det är ett stort branschproblem. Telekombranschen investerar tio miljarder kronor per år i Sverige. Ska du investera måste du veta att spelreglerna är tydliga. Det här är ohållbart, säger Lars-Åke Norling.

Telenor vill nu se snabba åtgärder från regeringen för att reda ut situationen.

Två förslag läggs fram. För det första vill operatören se en ny rättsordning där en enda instans prövar överklaganden av PTS-beslut, i stället för dagens två instanser. För det andra behöver PTS få väsentligt större resurser, för att slippa få fler rättsliga smällar på fingrarna.

– PTS beslut måste stå sig. Eftersom underlagen uppenbarligen inte håller behöver PTS mer resurser och tyngre juridisk spjutspetskompetens. Alternativt ett smalare uppdrag än i dag, säger Lars-Åke Norling.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev