Programmet Digitala spel har i år ökat med hela 27 procent och är ett av de mest populära programmen på Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Samma mönster visar sig på Högskolan i Skövde. Där har programmet i datorspelsutveckling klättrat upp och blivit den näst mest sökta utbildningen. Det är en stor framgång för datorspelsutveckling.

Olle Lindeberg, avdelningschef för datavetenskap och kommunikation på BTH, är mer än nöjd med det för året nya programmet som kallas Technical artist i spel. Det är redan skolans tredje mest populära inom it.

– Det verkar inte alls ha minskat trycket på de andra utbildningarna. Den är inte alls lik de andra utbildningarna heller, säger Olle Lindeberg.

Skolan har fyra utbildningar som inriktar sig på att utveckla datorspel – samtliga är fulltecknade.

Även i Skövde är det framför allt spelutbildningarna som går framåt. De traditionella utbildningarna har ökat blygsamt i höst, men de populäraste spelutbildningarna hade runt 30 procent fler sökande i år.

I Stockholm har antalet sökande till it-utbildningarna konstant ökat i ett par år, men den trenden bryts i höst. Ändå har man tre sökande per plats till sitt kandidatprogram i datorspelsutveckling. Att andra skolor lockar elever med nya utbildningar oroar dock inte Love Ekenberg, professor i data- och systemvetenskap.

– I så fall är det bara bra eftersom vi inte kan ta in alla sökande. Jag tror att världen bara blir bättre med fler spelprogrammerare.

Fakta

Blekinge Tekniska Högskola – Utbildningar: 65

  • 4 Digitala spel
  • 6 Civilingenjör i spel- och programvaruteknik
  • 9 Technical artist i spel

Högskolan i Skövde – Utbildningar: 68
  • 2 Dataspelsutveckling fokus på grafik
  • 4 Dataspelsutveckling fokus på design
  • 8 Dataspelsutveckling – programmering

Stockholms Universitet – Utbildningar: 212
  • 7 Kandidatprogram i datorspelsutveckling

Göteborgs Universitet /Chalmers har inget renodlat program. Eleverna kan välja spelutvecklingskurser i mastersutbildningen i programmering tredje året.

Siffrorna anger utbildningens popularitet inom respektive skola, baserat på antalet sökande som valt utbildningen i första hand.