Den kontroversiella webbplatsen Wikileaks som gjort sig känd för att publicera hemliga och konfidentiella dokument arbetar hårt med att skydda organisationens egna hemligheter, dess finansiering.

I en intervju med Wall Street Journal uppger Wikileaks grundare, Julian Assange, att han har skapat ett omfattande system för att dölja hur donationer till organisationen samlas in.

Wikileaks finansiella stöd har ökat kraftigt under det senaste halvåret. I slutet av förra året tvingades webbplatsen stänga ned sin verksamhet på grund av bristande finanser, enligt Julian Assange.

Sedan början av 2010 har det vänt hastigt och Wikileaks har lyckats samla in mer än en miljon dollar. Var dessa pengar kommer ifrån är klassat som topphemligt av Wikileaks, en kontrast till den öppenhet som organisationen självt kräver från regeringar och företag.

Julian Assange uppger till Wall Street Journal att Wikileaks måste skydda alla sina källor, både ekonomiska sponsorer och uppgiftslämnare. Han hävdar att cirka hälften av intäkterna kommer från mindre donationer medan den andra hälften kommer från välbärgade personliga kontakter.

För att skydda källorna har Wikileaks satt upp en stiftelse i Tyskland som fungerar som en bas. Under tysk lag får myndigheter inte publicera namn på personer som skänkt pengar till en stiftelse. Den tyska stiftelsen är dock endast en del i Wikileaks finansiella nätverk.

– Wikileaks är registrerat som ett bibliotek i Australien, som en stiftelse i Frankrike och vi är registrerade som en dagstidning i Sverige. Vi har även två stycken skattebefriade välgörenhetsorganisationer i USA, säger Julian Assange till Wall Street Journal.

Enligt Wikileaks talesman, Daniel Schmitt, har Wikileaks omkostnader på cirka 200 000 dollar per år (cirka 1,5 miljoner kronor). Merparten av detta går till serverkostnader, hårdvara och lagringskostnader. Resten går till resor och administrativa omkostnader.

Totalt fem personer arbetar med Wikileaks utan att ta ut några löner. Daniel Schmitt säger till Wall Street Journal att om organisationen skulle börja ta ut löner så skulle de årliga omkostnaderna hamna på cirka 760 000 dollar (cirka 5,6 miljoner kronor).