I början av april i år genomförde Luleå kommun ett rådslag över nätet. Invånarna fick möjlighet att säga sitt om hur en av Luleås centrala gator skulle trafikeras.

Rådslaget lockade nära hälften av kommunens röstberättigade invånare, och resultatet blev att den aktuella gatan skulle trafikeras av både buss- och biltrafik.

Kommunfullmäktige får därmed riva upp sitt tidigare beslut i frågan.

Luleå kommuns rådslag genomfördes av Votia Empowerment AB.