– Det här innebär verkligen en avsevärt förbättrad tillgång till nätet – inte bara för eleverna utan också för lärare och annan personal, säger Lotta Edholm, folkpartistiskt skolborgarråd i Stockholm.

– Nu har vi börjat med de 26 gymnasierna och under nästa år fortsätter vi med våra 140 grundskolor.

I förlängningen ser hon en satsning på "en till en", det vill säga en dator per elev, i Stockholms skolor.

– Det är min vision. Men egentligen tycker jag att lärarna är prioriterade. Deras behov av egna datorer ökar också nu i takt med att de måste dokumentera mer i och med tidigare betyg och skriftliga omdömen.

Det trådlösa nätet ute på Stockholmsskolorna har olika kapacitet i olika delar av skolan.

– Klassrummen är prestandazoner med högre kapacitet. De ligger på samma nivå som företag med affärskritisk information gör, säger Peter Jerhamre, systemingenjör på Cisco som levererat systemet.

Han betonar att skolorna har behov av minst samma bandbredd som många privata företag.

– När 30 elever drar igång sina bärbara samtidigt är belastningen högre än den är på många företagsnät. Dessutom används video allt mer i undervisningen vilket ställer stora krav på bandbredden.
I övriga delar av skolan går det bra att surfa men kapaciteten är lägre.

Enligt Peter Jerhamre är det inte bara möjligheten till mobilitet som gör att skolorna väljer trådlöst utan också kostnaden.

– Trådlösa nät är en mycket kostnadseffektiv teknik i jämförelse med trådade alternativ. En accesspunkt kan ge ett 40-tal användare tillgång till nätet för samma kostnad som att dra fram kablar som kopplar in tre datorer.

Lotta Edholm tror att de allt bättre möjligheterna att använda it i undervisningen kommer att leda till en hel del förändringar.

– Det har vi ju redan sett när det gäller exempelvis barn med vissa funktionshinder som kan få skräddarsydda hjälpmedel. Och på lärarsidan blir det ju möjligt att också dela med sig av sin undervisning till varandra på ett annat sätt än tidigare.
Men det ställer också nya krav påpekar hon.

– Ifrågasättande blir allt viktigare när informationen hämtas från nätet.

Några större politiska motsättningar runt satsningarna på it i skolan finns inte i Stockholm.

– Nej, det här är inte en så politisk fråga egentligen – men det är viktigt, säger Lotta Edholm.