Den nya lagen, som ännu inte är genomröstad, ska skydda integriteten för privatpersoner. Enligt ett förarbete får företag bara använda allmänt tillgänglig information på nätet om möjliga jobbsökare.

Däremot ska sökning efter personal att rekrytera på sociala nätverk som har ett "allmänt syfte" förbjudas.

– Sociala nätverk som är relaterade till yrkeslivet, som Xing and LinkedIn, ska kunna användas av arbetsgivare. Reglerna ska förhindra att privat information blir allmänt tillgänglig, säger
Philipp Spauschus, som är talesman för Tysklands inrikesministerium till IDG News.

Han medger att efterlevnaden av reglerna kan bli svår att kontrollera. Röstas lagen igenom, kan den innebära att böter på upp till 300 000 euro för företag som bryter mot den. Tyska parlamentet ska ta upp den nya lagen till diskussion.

Facebook har än så länge inte kommenterat.