I Torbjörn Tännsjös utopiska version av framtiden har myndigheterna total insyn i medborgarnas förehavanden och medborgarna har total insyn i myndigheterna. Privatpersonen tillåts ett begränsat utrymme för samtal utanför offentligheten, men på det hela taget innebär det att individen får vänja sig av med privatlivet som det ser ut idag. Myndigheterna får också hemlighålla vissa känsliga uppgifter ett antal år innan de offentliggörs.

Tännsjö menar att den som inte har något att dölja inte heller har något att förlora på full transparens.

– Det är väldigt tänjbart vad vi uppfattar som privat. Kändisar har levt med mycket mindre privat rum under en lång period. I min utopi är vi kändisar allihop, säger Torbjörn Tännsjö.

Rick Falkvinge från Piratpartiet håller inte med. Han vill istället utöka individens privata sfär. Privatpersoner ska ha rätt att skydda sina förehavanden medan makthavarna, däremot, måste öppna för ökad insyn.

För Rick Falkvinge är argumentet att "den som har rent mjöl i påsen inte har något att frukta" knappast giltigt eftersom det inte är individen själv som avgör vad som är rent mjöl i påsen och ingen vet vad som kommer anses vara "rent" i morgon.

– Man måste kunna ifrågasätta samhället utan risk för repressalier. För bara tre generationer sedan var homosexualitet brottsligt. I dag ser vi tillbaks på den tiden och tycker att det var fruktansvärt. Är det rimligt att tro att synen på vårt samhälle inte förändras de kommande tre generationerna?

Under debatten dök också diskussionen om upphovsrätten upp i salen som var full av piratpartister. Något oväntat blev det dock Torbjörn Tännsjö som rev ner applåder och skratt när han uppgav att han inte tog så hårt på rätten att associeras med sina verk.

– Jag läser inte ens citaten efter en intervju. Jag bryr mig inte om ifall jag blir felciterad i tidningen, sa Tännsjö och tillade att han inte har några problem med att någon gör ändringar i hans böcker och ger ut dem på nytt i hans namn.

Fakta

Rick Falkvinge, ordförande i Piratpartiet:
”Har inga problem med att grannen ser mig i dörren, men Säpo har helt andra resurser att sätta in om de inte gillar mig.”

Vill ha:

  • Öppenhet hos makthavare, privatliv för individen. Privatpersoner bör bestämma vad av sitt liv de ska offentliggöra.
  • Ideell upphovsrätt, ej ekonomisk upphovsrätt.

Torbjörn Tännsjö, professor i filosofi vid Stockholms universitet:
”Står man fram i sin nakenhet har man inte heller något att dölja.”

Vill ha:

  • Total transparens hos makthavare och privatperson med undantag av ett litet privat rum för individen. Alla är ”kändisar” i det nya övervakningssamhället.
  • Ekonomisk upphovsrätt, ej ideell.