I går presenterade den rödgröna alliansen slutligen sin gemensamma valplattform, partiernas viktigaste och mest centrala politiska dokumentet inför valet. Förutom det tidigare kända vallöftet att riva upp FRA-lagen och utreda frågan på nytt, näms ingen it-relaterad fråga överhuvudtaget i programmet.

Bilden är i princip den samma när det gäller den borgerliga alliansens valplattform. Det enda it-politiska vallöftet är en vagt formulerad mening i det så kallade Jobbmanifestet om att ”Sverige skall vara en ledande kraft för såväl friheten på som säkerheten för nätet”. Utöver detta har bjuder de fyra regeringspartierna enbart på ett opreciserat löfte om att polisen ska bli bättre på använda it-stöd.

På branschorganisationen IT&Telekomföretagen tog man sig för pannan när valplattformarna presenterades och man kunde se partiernas bottenfrusna intresse för it-frågor i valspurten.

– Det är anmärkningsvärt och sorgligt att partiledningarna inte ser mer seriöst på de här frågorna. Vi är rätt så häpna faktiskt, säger Mikael von Otter, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Så sent som härom veckan arrangerade branschorganisationen en it-politisk valdebatt där samtliga sju riksdagspartier deltog. Här presenterades bland annat planer på en nationell it-strategi för skolan både från den borgerliga och rödgröna sidans it-politiska talespersoner. Men inget av detta har satt några som helst avtryck i något av de båda blockens gemensamma valplattformar, konstaterar Mikael von Otter.

– Det tycker jag nog är det allra mest anmärkningsvärda. Vi är bekymrade över det låga engagemanget, säger han.

De rödgröna partierna skrev i våras en gemensam it-politisk riksdagsmotion med förslag kring en skarpare uppdelning mellan Teliasonera och det helägda nätbolaget Skanova. De tre partierna föreslog också åtgärder för att minska den digitala kompetensklyftan i samhället. Inte heller någon dessa båda frågor har letat sig in i den gemensamma valplattformen.