I veckan presenterade den rödgröna alliansen slutligen sin gemensamma valplattform, partiernas viktigaste dokument inför valet. Förutom det tidigare kända vallöftet att riva upp FRA-lagen och utreda frågan på nytt nämns ingen it-relaterad fråga över huvud taget.

Bilden är i princip den samma när det gäller den borgerliga alliansens valplattform. Det enda it-politiska vallöftet är en vagt formulerad mening i det så kallade Jobbmanifestet om att ”Sverige skall vara en ledande kraft för såväl friheten på som säkerheten för nätet”. Utöver detta bjuds enbart på ett opreciserat löfte om att polisen ska bli bättre på använda it-stöd.

På branschorganisationen IT & Telekomföretagen tog man sig för pannan när valplattformarna presenterades.

– Det är anmärkningsvärt och sorgligt att partiledningarna inte ser mer seriöst på de frågorna, säger Mikael von Otter, näringspolitisk expert på IT & Telekomföretagen.

Så sent som härom veckan arrangerade branschorganisationen en valdebatt där samtliga sju riksdagspartier deltog. Här presenterades bland annat planer på en nationell it-strategi för skolan både från den borgerliga och rödgröna sidans it-politiska talespersoner. Men inget av detta har satt några som helst avtryck, konstaterar Mikael von Otter.

– Det tycker jag nog är det allra mest anmärkningsvärda. Vi är bekymrade över det låga engagemanget, säger han.