I Luleå har It-branschen genomgått en strukturomvandling. Tidigare dominerade ett fåtal stora it-företag men när de drog ner på sina verksamheter runt millennieskiftet föddes i stället ett antal lokala it-företag.

– It-branschen i Luleå är mer diversifierad nu och spridningen av kompetens är större. I stället för de stora bolagen finns det fler mindre företag med 20-80 anställda, några exempel är Arctic Group, Exait, Agio och Bnearit, säger Johan E Bengtsson, ordförande för it-branschrådet inom Luleå Näringsliv.

I Luleå ligger tyngdpunkten inom it-sektorn på telekom, internetteknologi och mobila system. Bland annat har Luleå skapat sig en nisch inom system för distansmöten via nätet. Företaget Marratech som senare köptes av Google startade till exempel i Luleå.

Under förra årets konjunkturnedgång stängde Capgemini sin Luleå-verksamhet med 65 personer. Men trots att det var ett stort bakslag för Luleås it-bransch menar Johan E Bengtsson att det bara handlar om ett "hack i kurvan".

– Rekryteringen och framtidstron är lika bra som innan, även om det totala antalet anställda kanske inte är uppe riktigt på samma nivå än.

När Luleå Näringsliv tidigare i år frågade it-företagen i Luleå om rekryteringsläget framåt gav det positiva signaler om en stark tro på tillväxt. Branschen har i år anställt totalt 150 personer och räknar med att anställa ytterligare 400 de kommande två tre åren.

"D7", en grupp med tunga företrädare för de stora it-arbetsgivarna på orten, har satt upp ett mål om att antalet it-anställda i Luleå ska dubblas vart sjunde år.

– Vi vill accelerera tillväxten genom att hitta nya sätt att stärka it-industrin här. Ett sådant område är datacenter. Vi har de lägsta elpriserna i landet och dessutom gratis kylning nästan hela året. Det gör det extra gynnsamt att drifta system härifrån.

Men det krävs tillgång till kompetens för att klara en så kraftig tillväxt och inom några år kommer de it-utbildade som kommer ut från universitetet inte att vara tillräckligt många, konstaterar Johan E Bengtsson.

Därför startas vid årsskiftet ett samarbetsprojekt med universitet och it-företag i Ryssland. It-utbildningarna i Ryssland håller inte samma kvalitet som de skandinaviska och förhoppningen är därför att Sverige ska vara attraktivt för de ryska studenterna.

– Vi får tillgång till fler studenter och Ryssland får tillbaka kunskaper och hela utbildningar. Målet är att få studenterna att stanna och arbeta här efter studierna.

Till hösten 2011 räknar man med att ett 20-tal ryska studenter kan tas emot därefter är tanken att antalet ska öka.

Projektet finansieras av EU och statliga medel med syftet att bidra till utveckling av "perifera regioner med ett kallt klimat". Även norra Finland och Norge deltar.

Johan E Bengtsson tror att den internationella rekryteringen till universitetet i Luleå kommer att öka framöver.

– Det är ett bra sätt att rekrytera studenter och de växer in i det på ett bra sätt.