Den framväxande standarden html 5 är den första verkliga uppdateringen av webbspråket sedan 1997. Den erbjuder förbättrade möjligheter bland annat för presentation av grafik, ljud och video. Men html 5 har till stor del samma funktionalitet som redan finns hos existerande tillägg till webbläsare, så kallade plugins, vilka riskerar att bli överflödiga.

Det är främst tilläggen Flash från Adobe och Silverlight från Microsoft som riskerar att konkurreras ut av html 5-funktioner.

Under torsdagen försvarade Microsofts Brad Becker, utvecklingschef för avancerade klientplattformar, Silverlights framtida existens med främst två argument. För det första fungerar Silverlight redan, till skillnad från html 5. För det andra erbjuder det bättre kompatibilitet mellan olika plattformar än html 5.

Silverlight har redan i dag 600 miljoner användare och baseras på Microsofts utvecklingsplattform Dotnet. Html 5 har börjat användas i videospelare och mobila enheter och stöds i nya webbläsare, men används inte av utvecklare på bred front. Den nya webbstandarden har också långt kvar innan alla funktioner är spikade. Senaste budet är att en komplett standard ska vara klar 2022.

– Man jämför vad som kommer i html 5 år 2012 med vad som finns i Silverlight i dag, men Silverlight utvecklas oerhört snabbt. Vi kommer att tillföra en stor mängd funktioner innan html 5 släpps, säger Robert Folkesson, utvecklarevangelist på Microsoft.

Kompatibilitetsmässigt räknar Microsoft med att html 5 under den första tiden skapar stora bekymmer för webbläsarna. Många nya verktyg ska stödas och i dag ger inte html 4 en likadan upplevelse i olika webbläsare. Eftersom Silverlight är ett standardiserat tillägg presenteras innehållet likadant oavsett webbläsare.

– Man kan köra det som man kör en applikation på flera olika plattformar, till och med på Mac. Man har en programmeringsmodell och ett ramverk som väldigt många utvecklare redan kan, säger Robert Folkesson.

Den största invändningen mot Silverlight är att utvecklare tvingas låsa sig till Dotnetplattformen. Medan html 5 är en öppen standard som kan användas i alla enheter så måste den som vill ta del av Silverlightinnehåll binda sig till att använda Microsofts regelverk och blir beroende av Microsofts framtida beslut.