Ökningen beror bland annat på att Twitter har gjort flera egna officiella lanseringar av mobilappar, bland annat med stöd för Iphone, Android och Blackberry.

Sedan mobilklienterna släpptes har dessutom andelen Twitter-användare som nyregistrerar sig från en mobil stigit från 5 till 16 procent. Det uppger Twitters vd Evan Williams på företagets blogg.
Tidigare har funnits en uppsjö av mobila applikationer för Twitter från tredje part, men mängden av program har snarare förvirrat användarna än fått dem att registrera sig, anser Evan Williams.

Oftast sker uppkopplingen mot Twitter via dess mobilsajt, som utnyttjas av 14 procent av alla Twitter-användare. Sms-tjänsten och Twitter for Iphone har 8 procent vardera av alla unika användare, följt av Twitter for Blackberry, som har 7 procent.

Enligt Evan Williams finns idag 300 000 externt utvecklade program för Twitter, en trefaldig ökning sedan företaget höll sin Chirp-konferens i mitten av april. Antalet registrerade användare är idag uppe i 145 miljoner.