Skoldebatten har fastnat i fel spår. Det talas om disciplin, burkor och skolk, om betyg i årskurs sex eller sju, men det talas aldrig om skolans roll i kunskapssamhället eller vilka färdigheter som behövs när all världens kunskap bokstavligen finns ett musklick bort.

Sanningen är dock att behovet av utveckling av pedagogiken är skriande. Dagens skolpolitik är kvar i industrisamhället.

Glappet mellan skolan och det omgivande samhällets utveckling mot kunskapssamhället ökar för varje år.

Piratpartiet vill i stället se ett drastiskt nytänkande i skolan, med tre nödvändiga steg:

För det första: utgå från det världsomspännande nätet. Gör internet och kunskapen som finns tillgänglig där till en integrerad del av skolverksamheten.

Det duger inte längre att skolan isolerar sig från omvärlden.

Lärarrollen behöver anpassas efter det nya kunskapssamhället, där läraren och skolan inte längre är en ung människas enda självklara källa till kunskap och information, och där varje påstående kan ställas mot en mängd olika informationskällor.

För det andra: varje elev ska ha en egen dator.

På samma sätt som det är självklart att skolan tillhandahåller penna och papper måste det vara självklart att skolan har en egen dator till varje elev från första klass.

Under min tid som forskare i matematikdidaktik på KTH studerade jag vilka faktorer som hade störst inverkan på den avstannade pedagogiska utvecklingen vad gäller datorer och digitalt material.

Avgörande för utvecklingen var kraven på förändring från eleverna själva. Rätt digitala verktyg i händerna på eleverna gav snabbt dramatiska effekter på den pedagogiska utvecklingen.

För det tredje: släpp kunskapen fri. Låt våra barns inlärning slippa begränsas av regler som hindrar spridningen av kunskap.

Skolan ska ha rätt att fritt använda allt material i syfte att bygga kunskap hos våra barn, genom ett permanent undantag från upphovsrätten.

Varje lärare ska även ges möjlighet att tillsammans skapa, förbättra och förfina fritt tillgängligt lärmaterial.

Det vi föreslår är inte oprövat, utan experimenteras redan med i skolor runt om i landet.

Vi vill att alla skolor ska följa med i den utvecklingen och att alla barn ska ges samma förutsättningar att utvecklas i takt med kunskapssamhället.

Det är vårt ansvar som politiker att ta kunskapssamhället på allvar. Det bör vi göra genom att låta den moderna skolan bli en integrerad del av kunskapssamhället. Bara Piratpartiet har en politik för kunskapssamhället.

På fredag fortsätter debatten om skolan med ett inlägg av Désirée Liljevall, it-politisk talsesperson för S.


Mikael Nilsson riksdagskandidat, Piratpartiet, doktorand i medieteknik på KTH