För att få ytterligare fart på it-företagandet i Umeå startades under förra året Infotech Umeå för att marknadsföra och utveckla it i regionen. Martin Wiklund är affärscoach och ansvarig för satsningen.

– Norrlänningar är generellt sett inte så bra på att framhålla sig som duktiga. Vi levererar våra grejer men snackar inte så mycket om det. Därför behövs den här satsningen. För att skapa förebilder och visa på det som finns här, säger han.

Tanken är att Infotech ska vara en grund för att skapa kontakter och bygga relationer till riskkapital.

– Vi hjälper it-bolag och innovativa människor att utveckla sina affärer. Det finns gott om kreativa idéer här men inte samma tillströmning av kapital som i de stora städerna.


Norrlandsfantast. Martin Wiklund på Infotech Umeå prisar klimatet i staden: ”Det finns gott om kreativa idéer här”, säger han.

Umeå och Luleå har en lång tradition av bra it-utbildningar. Luleå har en mer teknisk profil medan Umeå inriktar sig mer på tillämpad it och korskopplingar till andra områden.

– Det skapar en spännande mix. Eftersom it numera är en naturlig del av så många områden är det en av nycklarna i framtiden att hitta smarta kombinationer.

Umeå universitet har tillsammans med lokala it-företag och organisationer utvecklat nya it-lösningar.

– Det finns en naturlig kultur här. Prägeln på universitetet är sådan att man aktivt söker samarbeten för att skapa mötesplatser för olika industrier.

Som exempel nämner han Creative Campus, en satsning på 350 miljoner där arkitekthögskolan och designhögskolan ska arbeta tätt ihop med såväl konst- som it- och teknikinriktade institutioner och företag.

Humlab är ett annat exempel på samarbete mellan digital kultur och ett humanistiskt perspektiv. Och kulturen att hitta tvärkopplingar börjar nu sprida sig även till näringslivet.

– Att hitta nya områden där it kan tillämpas håller på att bli en stark profil både i Umeå och Luleå. Det grundar sig i att det finns en stark kreativitet, ett kritiskt tänkande, och en strävan att se saker ur olika perspektiv.

Han nämner idrott och it som ett område där Umeå ligger långt framme. Det handlar bland annat om it-lösningar för att preparera och övervaka skidspår och slalombackar och system i idrottsanläggningar för att kunna följa matcher på webben.

I samarbete med IKSU, en av Europas största träningsanläggningar som ligger i Umeå, drivs ett EU-finansierat forskningsprojekt kring interaktiva träningsmiljöer.

– Det handlar om allt från att hämta mer information ut träningsmaskiner till att utnyttja ljuset i lokalen för att förmedla olika saker.

Ett skäl till att Umeå är så intressant att etablera sig i för företag utifrån är att norrlänningar är duktiga på att leverera, och att göra det med hög kvalitet, enligt Martin Wiklund.

– Här finns en nedärvd kultur att hålla det man lovar. Kulturen som råder innebär att ”skitsnackare göre sig icke besvär”. Det uppskattas av många kunder. Dessutom blir det en helt annan kontinuitet eftersom personalomsättningen är lägre än till exempel i Stockholm. Kunderna tycker att det är roligt att det är samma person som svarar när de ringer.

Fakta

Infotech Umeå drivs inom inkubatorn Uminova Innovation och finansieras av Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting och EU:s regionala utvecklingsfond.