Granskningen gäller alla data som skapas och lagras i offentlig sektor och hos myndigheter. Från finansiella data till kartor, värdeprognoser och juridiska dokument. Datamängderna är kärnan i mängder av informationstjänster, som EU betraktar som ett stort framtida tillväxtområde.

– Data från myndigheterna är en underanvänd resurs med stor potential, säger Neelie Kroes, ansvarig för digitala frågor i EU-kommissionen, till IDG News.

Bättre användning av informationen i olika tjänster kan både ge fler jobb och ökade valmöjligheter åt konsumenterna, uppger hon. Ett exempel är den uppsjö av appar för smarttelefoner som bygger på offentliga data. Enbart marknaden för mobilappar, som delvis bygger på informationstjänster som är baserade på myndigheternas rådata, kan i framtiden öka till ett värde av 15 miljarder euro per år, uppger Neelie Kroes.

Myndigheterna är inte alltid pigga på att lämna ut data. Även om en stor del av informationen görs tillgänglig tar myndigheterna ofta ut mer eller mindre befogade avgifter. De avgifterna uppgår enligt EU-myndigheterna till ett värde av 27 miljarder euro varje år.

EU-kommissionen understryker att alla, organisationer som privatpersoner, kan lämna information och förslag online. På ett onlinedokument är det möjligt att lämna information till EU-myndigheterna om hur mycket data olika myndigheter lämnar ut, vilka avgifter som tas ut, samt i vilka format de görs tillgängliga.


Fakta

Granskningen påbörjades av EU-kommissionen i torsdags och gäller hur information som skapas av offentlig sektor kan öka EUs konkurrensförmåga och skapa fler jobb. Efter en inledande konsultationsperiod som sträcker sig till den den 30 november ska kommissionen granska hur väl de direktiv som finns efterföljs och det finns skäl att ändra direktiven.