Inom de närmaste veckorna inleder Nokia försäljningen av telefonen N8, en så kallad smartphone som ska konkurrera med Apples Iphone, Blackberry och en lång av Androidtelefoner.

Introduktionen kommer ungefär samtidigt som Nokia byter ut Olli-Pekka Kallasvuo mot Microsofthöjdaren, Stephen Elop. På Microsoft har Stephen Elop basat för Microsoft Business Division samt Unified Communications Groups.


Tuffa uppgifter. Stephen Elop måste få fart på Nokias smarttelefoner och öka i USA.

Den utmaning som Stephen Elop nu står inför gäller främst två saker. Det viktigaste är att få fart på Nokias satsningar inom segmentet smarta telefoner samt bredda marknadsandelarna i USA.

Den amerikanska marknaden har länge varit en svår huvudvärk för Nokia och särskilt då konkurrensen med Apple och Blackberry. Enligt IDCs senaste mätning har Blackberry en marknadsandel på 37,8 procent i USA medan Iphone har 20,2 procent, Android står för 26,9 procent medan Nokia bara har 2,8 procent.

Nokias förhoppning är nu att Stephen Elop med sin bakgrund på amerikanska företag som Adobe, Juniper Networks och Microsoft ska bidra till att öka Nokias styrka i USA.

Att Stephen Elop dessutom haft en ledande roll inom Microsofts division för integrerad kommunikation gör inte saken sämre. Microsoft må ha haft begränsade framgångar med Windows Mobile men har ett stadigt grepp om de produkter som krävs för att integrera telefoni i företagens övriga serverprodukter.

Inte mycket pekar på att Nokia har för avsikt att satsa på Windows Phone, men ska företaget in på den marknad som domineras stort av Blackberry är det väl så viktigt att telefonerna blir den naturliga länken till företagens bakomvarande system. Nyckeln till framgång för Nokia är alltså inte bara bättre företagtelefoner utan även ett bättre ekosystem för integrering av alla mobila produkter.