Linköpings kommun satsar 20 miljoner kronor på ett fiberbaserat stamnät i glesbygden. Nätet ska i ett första skede nå 2 000 hushåll och 250 företag.

– Vi har frågat marknadens aktörer om deras planer. Svaret vi fått är det väntade – man bygger inte bredband på landsbygden eftersom det inte är lönsamt, säger Sofia Lindblad, landsbygdsstrateg på Linköpings kommun.

Första spadtaget tas i Vreta kloster nästa vecka. Totalt har nio sträckor projekterats, till en kostnad av 35 miljoner kronor fram till 2013. Om alla sträckor byggs kommer nätet att nå 3 200 hushåll och över 500 företag. Enligt Sofia Lindblad har politikerna i kommunen flaggat för att satsningen kommer att fortsätta.

– Politikerna tycker helt klart att det här är viktigt, annars hade man inte satsat de första 20 miljonerna.

Linköpings kommun tar investeringen eftersom stora statliga satsningar på bredband i glesbygden uteblivit. Kommunen vill också säkerställa att det finns god it-infrastruktur utanför tätorterna om Telia lägger ner kopparnätet.

– Vi kan inte gå och vänta på besked från Telia, säger Sofia Lindblad.

Det är det kommunala bolaget Utsikt som ska genomföra utbyggnaden av stamnätet. Hushåll och företag får sedan själva bekosta anslutningen till nätet enligt en byalagsmodell.

Kostnaden varierar beroende på hur långt ifrån nätet fastigheten finns och om man kan gräva själv eller måste anlita en grävare. Grävkostnaden beräknas stå för 80 procent av anslutningskostnaderna. I samhället Ringstorp, där fibergrävningen redan pågår, har den dyraste anslutningen kostat 15 000 kronor.

Ett tiotal nätoperatörer finns att välja på för de fastigheter som ansluter sig till Utsikt Nät.

Fakta

Fiberutbyggnaden på Linköpings landsbygd kommer att genomföras av Utsikt Nät AB, som driver Linköpings stadsnät och elnät. Bolaget är ett dotterbolag till Tekniska Verken, som i sin tur ägs av Linköpings kommun.