Ivar Jacobson har en meritlista som få svenskar i IT-branschen kan matcha.

Bland bedrifterna märks att han varit drivkraften bakom Rationals Rup, och en av de tongivande personerna bakom modellspråket uml, Unified modelling language. Rup, Rational unified process, är i dag den dominerande metoden, eller processen, för systemutveckling.

Som anställd på Rational har han arbetat för att sprida Rup, men medger att mycket arbete återstår.

– Jag är medveten om att mellan 80 och 90 procent av utvecklarna inte känner gemenskap med en så styrande process som Rup, säger Ivar Jacobson.

Han tycker att arbetet med att effektivisera systemutveckling måste ske i etapper. Den första etappen har varit att förstå hur utveckling ska ske, i klartext att utveckla Rup.

Agenter nästa steg
Nästa steg i arbetet är enligt Ivar Jacobson att med enkla medel föra ut kunskapen om effektiv utveckling.

– Det handlar om att omsätta kunskapen till att skapa mer.

Detta ämnar han göra tillsammans med dottern Agneta Jacobson, vd på det lilla Stockholmsföretaget Jaczone som utvecklar intelligenta agenter. Företagets produkt heter Waypointer och används tillsammans med modelleringsverktygen Rose och XDE från Rational. Waypointer tittar kontinuerligt på den modell som skapas och ger sig till känna med goda råd i realtid. I dagsläget finns Waypointer på Windows.

– Vi vill inte vara missionärer utan se till att idéer som redan är accepterade kommer till användning, säger Ivar Jacobson.

– Målet är att utveckla bra system, förtydligar Agneta Jacobson.

Jaczone går inte med vinst, men expanderar och Agneta Jacobson förklarar sig vara nöjd med hur företaget utvecklas.

Ansikte utåt
Ivar Jacobson, som är delägare i Jaczone, kommer att ägna det mesta av sin tid framöver åt företaget, på konsultbasis. Hans viktigaste uppgift är att vara ett ansikte utåt, men han kommer även att vara med och diskutera strategier. Han ska däremot inte bidra till produktutvecklingen på Jaczone.

– De seminarier som vi anordnar är jätteviktiga, de ger potentiella kunder. Ivar underlättar med att nå så många som möjligt, säger Agneta Jacobson.

Övergången för Ivar Jacobson från att vara anställd på Rational till att vara konsult på Jaczone sammanfaller med att IBM har köpt Rational. Men han hävdar att det inte är det direkta skälet till att han lämnar Rational.

– Jag har betat av alla punkter på listan hos Rational.

Han aktar sig noga för att säga något negativt om Rational, men har synpunkter om hur en utvecklingsmetod som Rup bör distribueras i dag.

– Rup borde vara baserat på öppen plattform. Det är ingen tvekan om att ett starkt företag fördröjer utvecklingen av Rup.

Hur fungerar det för far och dotter att arbeta tillsammans?

– Det fungerar bra. Vi har jobbat mycket ihop, till exempel skrivit en bok tillsammans.

Sett hur roligt IT är
Att Agneta Jacobson, liksom även Ivar Jacobsons tre andra barn, arbetar med IT beror inte på att han har varit en pådrivare.

– Jag har inte gett några starka knuffar, utan bjudit in. När Agneta var 17 år och jag jobbade på MIT fick hon till exempel gå en intern kurs där. Jag kunde ordna det tack vare att jag kände kursledaren, säger Ivar Jacobson.

– Jag har påverkats av att jag sett hur roligt Ivar tycker att det är att arbeta med de här sakerna, säger Agneta Jacobson.

Men gnisslar det aldrig i relationen?

– Ivar har starka åsikter, men han har oftast rätt. Fast det är jag som bestämmer över Jaczone, säger Agneta Jacobson.

– Agneta har alltid varit den som bestämmer i vår familj, säger Ivar Jacobson.

Fakta

Namn: Ivar Jacobson.
Ålder: 63 år.
Bakgrund: Arbetat på LM Ericsson, det egna företaget Objectory och på Rational Software.
Meriter: Bland annat drivande bakom utvecklingsmetoden Rup och modellspråket uml.
Aktuell: Har slutat på Rational och börjat arbeta som konsult till det svenska företaget Jaczone. Förra helgen fick han Gustav Dalén-medaljen på Chalmers, för sina insatser när det gäller metoder för att utveckla mjukvarusystem.