Flera europeiska länder, bland annat Finland och Estland, har redan genomfört kommunalval över nätet, men Sverige har långt kvar innan det går att rösta över nätet.

Det tas inte heller några initiativ i den riktningen. I de rapporter och utredningar som har gjots rekommenderas det snarare att inte arbeta för att möjliggöra röstning över internet.

Men vad är det då som är så svårt?

Först och främst krävs en ändring i vallagen. Dagens lag är till stor del en praktisk beskrivning av hur ett val ska gå till. Där står beskrivet att personen som röstar ska stå bakom en skärm, hur valsedeln ska placeras i kuvertet och hur det ska förslutas.

– Överväger man att införa elektroniska rutiner så skulle det ta några år att ändra i vallagen, säger Feryal Mentes, ämnessakkunnig på justitiedepartementets grundlagsenhet.

Den tekniska säkerheten är en annan viktig del. Det måste vara ett säkert system, som folk litar på, och som går att verifiera i efterhand.

– Man måste vara alldeles säker på att inte illvilliga krafter hackar sig in på nätet och påverkar röstningsproceduren.

Det säger Tomas Ohlin, expert på e-demokratifrågor, som nyligen arbetat i regeringskansliet med demokratifrågor. Enligt honom är dock tekniken tillräckligt mogen för att genomföra prov med elektroniska val redan nu.

– Krypteringstekniken, tillgängligheten och nätstrukturen är väl utvecklade, säger han.


Tomas Ohlin, expert på e-demokratifrågor, är övertygad om att Sverige så småningom kommer att genomföra riksdagsval på nätet. "Trycket ökar dels från entusiaster som jag, och dels från yngre väljare som tillbringar en stor del av sin tid på nätet", säger han.

Däremot finns det andra, mer mänskliga, faktorer som är svårare att hantera. Valproceduren är i dag utformad så att det är praktiskt omöjligt att i stor skala tvinga andra att rösta på ett speciellt sätt. Men vid en röstning över nätet – vad garanterar att det inte står någon bakom ryggen på dig och säger åt dig vad du ska rösta på?

Douglas Wikström, biträdande lektor och forskare i kryptografi på KTH, menar att den aspekten gör att de flesta forskare i dag inte skulle rekommendera ett röstningsförfarande över internet.
Han lyfter även fram ett annat problem:

– Kommer handikappade, äldre och synskadade att ha samma tillgång till systemet, eller ger det sämre anonymitet till dem?

Tomas Ohlin tycker att det är hög tid att staten och kommuner gemensamt börjar jobba för att införa elektroniska val. Till en början genom att testa vid lokala val.

– Det är verkligen dags att göra prov i Sverige och se till att vi inte tappar ytterligare tempo internationellt. Svenska staten borde sätta igång en utredning för att anpassa vallagen till onlinemöjligheter.

Fakta

Bara att ändra i vallagen skulle ta åtskilliga år. En omfattande utredning kan ta omkring ett-två år. Lägg till ytterligare något år för beredning och propostionsskrivande.

Dessutom skulle det krävas stor politisk enighet. Enligt Mathias Säfsten, handläggare i frågor som rör vallagstiftningen, genomförs inte förändringar i valsystemet utan att partierna i princip är ense om det.

I Valmyndighetens rapport från 2003 lades fokuset på att arbeta för att digitalisera röstningsförfarandet i vallokalen och inte på att genomföra val över nätet.

Vallagen uppdaterades senast 2006. Då var vallagskommitténs rekommendation att inte aktivt börja arbeta för att möjliggöra elektronisk röstning.

Flera riksdagsledamöter har i motioner föreslagit att regeringen ska börja arbeta för att ingöra elektroniska val, men samtliga motioner har fått avslag.

I nästa års norska kommunalval kommer invånarna i flera kommuner att kunna rösta över nätet.

2005 kunde invånarna i Estland rösta till kommunalvalet över nätet. Vid parlamentsvalet nästa år kommer medborgarna även att kunna rösta via sms.

När Finland 2008 genomförde kommunalval på nätet i tre kommuner gjorde felaktiga instruktioner att ett antal av rösterna blev oregistrerade. Det resulterade i att röstningen fick tas om.

Det har utförts tester även i Sverige. I kårvalet i Umeå 2001 fanns det möjlighet att rösta över nätet. Trots den möjligheten sjönk valdeltagandet.