Beslutet bygger på oro för den personliga integriteten, rapporterar BBC. Förhandlingar mellan sökjätten och landets myndigheter är i full gång.

– Vi är inte helt säkra på att den information som samlas in hanteras i enlighet med lagen, säger Hana Stepankova till BBC.

Bilder som redan har samlats in ska dock få användas.