Det gäller det så kallade Ephone-fallet, där ett antal ljudboksförlag begärt att internetoperatören Ephone lämnar ut personuppgifter bakom en ip-adress de menar ha använts för olovlig fildelning av ljudböcker.

Efter att förlagen vunnit i tingsrätten men Ephone i hovrätten ska ärendet nu prövas i Högsta Domstolen. Men inte innan EU-domstolen fått lämna svar på två frågor, beslutade HD idag.

Det är Ephones advokat som anfört att Ipred-lagen är underordnat EU:s datalagringsdirektiv och datakommunikationsdirektiv, vilket han hävdar skulle innebära att uppgifterna inte får lämnas ut.

HD vill nu att EG-domstolen svarar på om datadirektiven är överordnade Ipred, samt om det spelar någon roll att Sverige inte ännu implementerat datalagringsdirektivet i svensk lagstiftning.

Själva sakfrågan, om brott har begåtts, eller om uppgifterna ska lämnas ut, ska fortfarande HD besluta om.

– EU-domstolens så kallade förhandsavgörande väntas ta minst ett och ett halvt år, säger Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, till DN.se.

I och med att Ephone-målet är det första fall där Ipred-lagen åberopas är domen från HD prejudicerande. Det innebär att utgången de andra Ipred-fall som pågår i lägre instanser beror på hur Ephone-målet slutar.