Carl-Magnus Hallberg, global it-chef på Nasdaq OMX som driver Stockholmsbörsen, avfärdar inte påståendet om att många företag skickar känslig information i mejl men vill inte uttala sig om omfattningen.

Däremot konstaterar han att det är bolagets eget ansvar att skydda sin information.

– I vårt regelverk finns det flera punkter som bolagen måste uppfylla innan de noterar sig. De måste ha en plan för sin informationshantering och en it-säkerhetspolicy, säger han.

– Vi erbjuder också ett system som listade bolag kan köpa, ett internetbaserat system, där bara ledningen och styrelsen kan komma åt informationen.

En del av dem som köpt systemet har inte tidigare haft något särskilt skydd för den kommunikationen, enligt Carl-Magnus Hallberg.

– Att skaffa en säker och bra lösning för kommunikation effektiviserar också styrelsens arbete och för en del är det kanske det främsta skälet till att de skaffar det, snarare än säkerhetsaspekten, säger han.

Företagen borde generellt sett fundera mer på sin it-säkerhet, enligt Carl-Magnus Halllberg.

– Det är ju ingen som skulle lägga papper med hemlig information i receptionen på ett hotell, och samma nivå av försiktighet bör tillämpas även när det gäller elektronisk kommunikation.