När Försäkringskassan för en månad sedan avslutade sin stora upphandling av it-konsulttjänster, värd upp till 630 miljoner kronor, var det många i branschen som höjde på ögonbrynen.

En lång rad av de största konsultbolagen fick nämligen inget ramavtal, vinnarlistan dominerades i stället av mindre spelare.

En konsultjätte som ändå tog ett av de eftertraktade ramavtalen är Capgemini, som placerade sig i eller nära toppen i samtliga kategorier. Computer Sweden kan i dag avslöja varför Capgemini lyckades med det som andra gick bet på: en skoningslös pristaktik.


Realisation. Capgemini dumpde priserna till en krona i timmen och fick det lägsta snittpriset av alla i Försäkringskassans upphandling. Pristaktiken belönades med ett attraktivt ramavtal.

För 50 av de 120 konsulttyper Försäkringskassan eftersökte satte Capgemini lägsta möjliga pris – 1 krona i timmen. Det visar dokument CS tagit del av.

Försäkringskassan utformade upphandlingen så att de bolag som lämnat de lägsta snittpriserna inom varje tjänstekategori fick ramavtal.

Genom att tokdumpa priserna på många, ofta mindre kvalificerade, konsulttyper kunde Capgemini komma ner i snittpriser de andra konsultjättarna inte hade en chans att matcha.

Capgemini var överlägset billigast i fyra av sex kategorier, tvåa i en och trea i en. Ett typexempel är kategorin ”Ledning och styrning”, där Capgemini gav ett snittpris på 450 kronor i timmen, mot Tietos 726, HPs 916 och IBMs 1 147 kronor i timmen.

När upphandlingen pågick var det flera leverantörer som påpekade för Försäkringskassan att upplägget inbjöd till taktisk prissättning.

”Vi tolkar det som att det är fullt möjligt att sätta pris taktiskt för att tilldelas avtal, men att denna taktiska prissättning inte kommer att gynna leverans av konsulter till Försäkringskassan”, skriver en leverantör i en inlaga till upphandlaren.

”Risken är uppenbar för underprissättning, och om det kan ske utan konsekvenser är det i praktiken omöjligt att vara med och konkurrera om man lämnar seriösa priser”, skriver en annan.

Försäkringskassan svarar:

”Myndigheten förväntar sig att leverantörerna lämnar realistiska priser och inte ägnar sig åt taktisk prissättning som bara syftar till att erhålla ramavtal”, och poängterar att leveranser under hela avtalsperioden ska ske till de priser som lämnats.

Betyder då det här att Capgemini måste leverera konsulttjänster till Försäkringskassan för en krona i timmen?

Inte alls. Alla beställningar från ramavtalet kommer nämligen att ske med så kallad förnyad konkurrensutsättning, vilket innebär att Försäkringskassan vid varje tillfälle bjuder in leverantörerna att komma med anbud.

Vid de tillfällen då ”enkronaskonsulterna” efterfrågas kan Capgemini helt enkelt strunta i att lämna in en offert.

Samtidigt kan bolaget tack vare ramavtalet ta affärer för sina mer kvalificerade konsulter, där priserna som lämnats in är upp till 900 kronor i timmen.

Enligt Håkan Petersson, ansvarig för offentlig sektor på Capgemini, är det hela inget ovanligt.

– Det här var en upphandling där bara priset avgjorde. Vi har då valt att investera oss in i en kund som vi ser som mycket viktig.

Kommer ni att leverera en-kronaskonsulterna?

– Ja, det är vi tvungna att göra. Vi ser det som en investering som samtidigt kan bygga våra konsulters cv:n.

Men varför ägnade ni er åt pristaktik när Försäkringskassan sa att de inte ville se det?

– Det har alla gjort, säger Håkan Petersson.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev

Fakta

Bland de konsultbolag som lämnade in anbud men inte fick teckna ramavtal med Försäkringskassan märks Logica, Fujitsu Services, IBM, HP, Tieto, Accenture, HiQ, Acando, Connecta, Atea och ÅF.