Det var inte tanken att leverantörer skulle ägna sig år pristaktik i Försäkringskassans upphandling av it-konsulter. Nu sitter Försäkringskassan med ramavtal där priserna är låga, men leveransförmågan högst tveksam.

– De är inte förpliktigade att leverera, så frågar vi om de har de här konsulterna för X antal kronor kan de bara säga ”nej, det har vi inte”, säger Stefan Olowsson.

Han anser att Försäkringskassan inte kunde ha gjort mycket annorlunda. Problemet gäller snarare lagen om offentlig upphandling, LOU.

– Vi hade de bästa experterna inhyrda. De sa att så och så måste ni göra, annars rimmar det inte med LOU. Men blir det så här undrar man ju om det går att göra upphandlingar över huvud taget. Förut klagade man på att de missgynnar småföretag. Nu är det de stora som missgynnas, säger han.

Försäkringskassan har fått till ramavtal där priserna har ett maxtak. Med andra upphandlingsmodeller hade prisnivåerna kunnat vara helt upp till leverantörerna.Tilldelningsbeslutet har överklagats av flera leverantörer, och det är oklart när ramavtalen kan börja gälla.

– Det är katastrof. Vi har 200 konsulter vi vill rulla in, annars står verksamheten stilla, säger Stefan Olowsson.

 
Detta är en artikel från Computer Sweden, Sveriges största nyhetstidning inom it - där teknik möter affärer.

computersweden.se Twitter Facebook Nyhetsbrev