Registret innehåller personuppgifter för upp till 6 000 personer som ska ha visat intresse för, tecknat medlemskap i eller beställt informationsmaterial från Sverigedemokraterna, och publicerades på en webbplats i måndags.

Datainspektionen gör bedömningen att publiceringen är kränkande och strider mot personuppgiftslagen. Myndigheten polisanmäler därför publiceringen.

Registret tros ha stulits när Sverigedemokraternas hemsida hackats, något som skett flera gånger. Bland annat i april i år, och dagarna före valet. Utredningen av misstänkt olaga dataintrång hos Sverigedemokraterna har idag tagits över av Säkerhetspolisen, eftersom det hela ses som ett angrepp på Sveriges demokratiska system och medborgarnas fri- och rättigheter.

– Säkerhetspolisen kommer att göra en it-forensisk undersökning, men även vidta andra utredningsåtgärder. Vi samverkar med Rikskriminalpolisen och andra polismyndigheter, skriver Säpo i ett pressmeddelande.

Brottsrubriceringen är för närvarande olaga dataintrång, men den kan komma att ändras. På grund av förundersökningssekretess ger Säpo ingen ytterligare information för tillfället.