The Institution utvecklar administrationsprodukter för mobiler och företagets huvudprodukt Revival finns nu i version 3. Bland nyheterna här märks funktioner som gör det möjligt att göra backup och återställning mellan flera plattformar.

– Det innebär exempelvis att man kan säkerhetskopiera material från en Symbiantelefon och återställa innehållet till en enhet som bygger på Android eller Windows Mobile, säger Henrik Wirén, vd på The Institution.

Revival Mobile Device Management Suite 3 ska enligt The Institution höra till de plattformar som har bredast telefonstöd eftersom man hanterar både Symbian, Android, Iphone och Windows Phone.

Dessutom anser leverantören att man blivit ovanligt bra på att automatisera administrationen. Detta sker med hjälp av funktioner som Revival Selfservice och Zero Touch. Med Zero Touch ska användare lättare kunna säkerställa att de senaste uppdateringarna finns på plats. Selfservice används för att ladda ner de program och inställningar som olika arbetsgrupper behöver.

Bland övriga nyheter märks funktioner som kopplar telefonernas navigatorer med olika typer av karttjänster, larmsystem och liknande.

Revival 3 har stöd för att hålla koll på hur användarna rör sig.

Henrik Wirén berättar att man kan ta upp loggningsfunktionen som gör det möjligt att logga över 40 parametrar som rör batterier, signalstyrka, datatrafik med mera.

– Loggningen gör att man kan jämföra täckningen på olika kontor och förstå varför en enhet drar slut på batteri och liknande.