Gröna Lunds eget nät ger de anställda chansen att jobba varifrån som helst i nöjesparken, och kommunikationen blir rörligare och snabbare. Nätet har funnits på plats i drygt två år och drivs av Spring Mobil. Företaget behövde en säker, mobil lösning som inte blandade den interna mobiltrafiken med besökarnas samtal.

Tidigare körde företaget dubbla telefonisystem för att vara säkert på att telefonisystemen skulle fungera i alla situationer.

Den tidigare kombinationen av dect-telefoner och mobiler var för klumpig och hade problem med täckning och avbrutna samtal. Därför byttes den mot ett internt mobilnät.

– Om det händer något allvarligt ringer alla besökare på en gång. Då överbelastas det publika nätet. Därför ville vi vara säkra på att vi kunde ha kommunikation i telefonerna helt vid sidan om det publika nätet, säger Göran Brunnberg, it-chef på Grönan.

Personal och arbetsledare inne på nöjesfältet kan därmed kommunicera snabbare och säkrare.

– Tittar man på helheten, jämfört med kostnaden för en traditionell växel och serviceavtal, så sparar vi lite pengar. Men det är inte där fördelarna ligger, säger Göran Brunnberg.


Säkert. Under sommardagarna rör sig över tiotusen besökare på Gröna Lund. För att säkerställa att de anställda alltid kan nå varandra – även vid olyckor – har parken investerat i ett eget mobilnät.

Nätet kör på gsm och gprs inne på nöjesfältet, och utanför nöjesparken finns 3g-stöd.

Visst mobilt it-stöd finns, liksom integration med de interna datorsystemen.

– Vi använder mobilerna till mejl, kalender och kontakter via Exchange. Det fungerar bra. Vi har även ett antal abonnemang som bara fungerar inomhus i det privata nätet. Sedan har vi andra abonnemang som går via Tele2, som äger Spring, när personalen lämnar fältet.

Gröna Lund har även ett Cisco-nätverk, som kan användas för mobiler med stöd för trådlösa nätverk. För att få lite högre hastigheter kör en del av Iphoneanvändarna program via det trådlösa nätet.

Planer finns på att låta fler nöjesparker i koncernen, Parks & Resorts, få tillgång till egna mobilnät. Det gäller bland annat Kolmården, Skara Sommarland och Stureviksparken.

– Trenden går allt mer mot mobila arbetssätt. De anställda blir allt mer beroende av mobiltelefoni och trådlösa nät för att kunna röra sig fritt och arbeta. Mobiltelefonin blir därför mer integrerad i företagen i framtiden.
Trendspecial

Detta är en artikel ur CS extranummer om trenderna 2011. Läs alla artiklar här eller ladda hem pdf-tidningen här från tisdag.

Fakta

Gröna Lund drivs av Parks & Resorts som har 100 heltidsanställda året runt och mellan 2 500 och 3 000 säsongsanställda.

Antalet besökare ligger under sommartid mellan 10 000 och 15 000 per kväll.