Normalt går 70 procent av ett företags it-budget till drift och underhåll. En svår ekvation blir att frigöra resurser till nya affärsgenererande system och behålla utvecklingstakten i gamla system, samtidigt som trycket blir allt hårdare på it-budgetarna.

På vitvarutillverkaren Electrolux är utmaningen att snabbt anpassa de resurser som läggs på systemen efter skiftande behov. Electrolux låter därför konsultföretaget Accenture utveckla och förvalta en portfölj av program, med bland annat JD Edwards, Cognos och Lotus Notes.

– Syftet med att outsourca applikationerna är att effektivisera och minska it-kostnaderna, samtidigt som vi säkerställer att vi har kompetens och resurser för att uppfylla framtida behov, säger Electrolux cio Bertil Norberg.

I likhet med andra företag som expanderar när konjunkturen vänder handlar det om att frigöra resurser för affärsdrivande projekt.

Det gäller att snabbt få ned kostnaderna, framför allt för gamla system som ”ligger och tickar”, alltså att rätta resurserna efter kapacitetsbehoven.

Dagens tillverkande företag blir allt mindre av producenter och allt mer av handelskedjor, som köper upp stora mängder komponenter, som sätts ihop och distribueras i komplexa logistiknät världen över.

Därför kräver affärssystemen hela tiden ett vakande öga. Kostnaderna rusar lätt iväg och om systemen trilskas kan det skapa kaos i hela företaget. Det gäller såväl ekonomi, som personal och kundvård.

Hos Electrolux har ett antal förvärv har lett till en vildvuxen programflora.

– Electrolux har under de senaste decennierna vuxit genom att förvärva bolag runt om i världen. Med de förvärvade bolagen har vi fått in en brokig infrastruktur och många olika affärsapplikationer i vår miljö, säger Bertil Norberg.

– Sedan några år tillbaka konsoliderar vi därför Electrolux it-miljö, både när det gäller applikationer och infrastruktur, för att få ett landskap som stöder ett modernt globalt bolag av vår karaktär, fortsätter han.

De förväntade effekterna med strategin har redan, eller är på väg, att infrias.

– Vi har både genom att konsolidera våra datacenter och genom att flytta våra applikationer fått en mer enhetlig och lättarbetad miljö, som stöder Electrolux verksamhet, samtidigt som vi sänker it-kostnaderna, säger han.

Vad är er framtidsstrategi på affärssystemsidan?

– Företaget framtidsplan är att kontinuerligt se över och utveckla affärssystem och infrastruktur för att stödja och öka effektiviteten i vår verksamhet.
Trendspecial

Detta är en artikel ur CS extranummer om trenderna 2011. Läs alla artiklar här eller ladda hem pdf-tidningen här från tisdag.

Fakta

Inriktning: Electrolux tillverkar och säljer hushållsmaskiner, däribland kylar, tvättmaskiner och dammsugare.

Vd:
Keith McLoughlin.

Omsättning: 109 miljarder kronor, 7,2 miljarder kronor i vinst.

Antal anställda: 51 000 i slutet av 2009.