Fram till nu har begreppet grön it främst handlat om att minska den energiförbrukning som datorer, servrar och kringutrustning ger upphov till.

Men nu slår allt fler företag upp ögonen för den verkligt stora potentialen – att använda informationsteknik för att minska miljöbelastningen på andra håll i organisationen, som värmekostnader, resande och transportoptimering.

Det handlar dock inte bara om att ta ansvar för klimatutvecklingen, utan också om lägre kostnader, högre effektivitet, bättre personaltrivsel, bättre relationer till anställda och kunder och en stärkt image.

I takt med att de positiva effekterna av grön it blir allmänt accepterade kommer också organisationers ansvar för miljön att skärskådas på ett annat sätt. Det är inte längre bara industrin som ses som en potentiell miljöbov. Alla typer av verksamheter – även tjänsteföretag och kommuner kan hamna i strålkastarljuset.

Utvecklingen drivs på av medierna, politiker, intresseorganisationer, företag och en allt mer miljömedveten allmänhet.

Att visa att frågan om grön it tas på allvar blir därmed en viktig del av ledningens ansvar. Men det behöver inte vara negativt. Här är några förslag till åtgärder som ger pengarna tillbaka på kort tid.

• Se över arbetsplatserna. Energikostnaden på kontor kan minska med mellan 10 och 20 procent, visar studier. Det uppnås genom att datorer som kan stängas av faktiskt stängs av, och att energisparläge är på i andra fall.

• Minska antalet skrivare och gå över till multifunktionsskrivare. Att ha tillgång till skrivare är bekvämt för de anställda, men drar mer energi och ökar benägenheten att skriva ut. I örnsköldsviks stadshus minskades antalet skrivare från 21 till 2. Genomgången och reduceringen av antalet skrivare gav en positiv avkastning med en gång.

• Etablera en mötespolicy. Att minska resandet och utnyttja telefonmöten och webbmöten ger omedelbar besparing i både tid och pengar. I dag är det enkelt att få access till andra mötesdeltagare via telefon och internet. Personalen blir också mer effektiv.
Trendspecial

Detta är en artikel ur CS extranummer om trenderna 2011. Läs alla artiklar här eller ladda hem pdf-tidningen här från tisdag.

Fakta

Grön it yttrar sig huvudsakligen i tre former:

I it

It i sig påverkar miljön. Att minska energianvändning och miljöpåverkan av it är ett ansvar som både leverantörer och användare har. It- och telekombranschen ansvarar för den del som kommer av tillverkning och försäljning, men även för utveckling av nya och energieffektiva lösningar. Några exempel på det är virtualisering, effektivare datahallar och energieffektivare hårdvara.

Som substitut

It kan också ersätta andra företeelser med kraftig miljöpåverkan. När virtuella möten ersätter flygresor och hotellnätter minskar miljöpåverkan och energianvändning.

I processer

De största besparingarna är där man ser till grön it som en del i processer. Det kan innebära att öka andelen flexibla arbetsplatser, vilket snabbt minskar behovet av kontorsutrymmen och därmed även behovet av uppvärmning. Det kan också gälla att se över transportlösningar för att spara både bensin och behovet av bilar. I fastigheterna finns också många besparingar att göra.