Obamaadministrationen planerar att införa nya regler nästa år, som ska förenkla avlyssning av nätet, uppger New York Times. Redan idag finns lagkrav på att telefoni och bredband ska vara avlyssningsbara. Terrorgrupper kommunicerar i allt högre grad via nätet istället för via telefon.

Därför måste enligt förslaget all kommunikation, inklusive e-postmeddelanden, sociala medier och ip-telefoni utformas så att de blir enklare att avlyssna. Reglerna kan komma att gälla allt från krypterade meddelanden i Blackberry till Facebook, Twitter och Skype.

Förslaget väcker reaktioner på flera håll, både ur innovations- och integritetssynpunkt. Enligt James Dempsey, chef för Center for Democracy and Technology slår förslaget mot grunden för internet:
– De vill vrida klockan tillbaka, så att internettjänster tvingas att fungera på samma sätt som telefoni en gång gjorde, säger han till New York Times.

Men enligt FBI:s chefsjurist Valerie Caproni går förslaget bara ut på att befästa arbetssätt som är etablerade redan idag.

– Vi utökar inte våra befogenheter, utan vi talar behåller dem för att kunna skydda allmänheten och nationen, säger han.

Fakta

Federala och nationella myndigheter ligger bakom initativet, vars syfte är att göra det lättare att jaga brottslingar och terrorister. 
De nya reglerna skärper kraven på leverantörerna av exempelvis mobiltelefoni och olika internettjänster att de ska utformas på ett sätt att de blir enklare att avlyssna.