Det är den österrikiska upphovsrättsorganisationen ABP Patentmarketing, där ABP står för A Better Protection, som begärt att Antipiratbyråns varumärkesskydd av den snarlika förkortningen APB ska upphävas. Detta eftersom de båda organisationernas verksamhet liknar varandra och "endast placeringen av bokstäverna B och P skiljer sig åt", enligt inlagan från österrikarnas juridiska ombud i Sverige.

Patent- och registreringsverket avslog begäran redan 2006, men saken överklagades till Patentbesvärsrätten som gav ABP rätt i ett beslut från mars 2009. Som i sin tur överklagades av Antipiratbyrån.

Men nu har Regeringsrätten beslutat att inte ta upp saken. Därmed står sig Patentbesvärsrättens dom och Antipiratbyråns varumärkesskydd av förkortningen APB upphävs eftersom risken för förväxling anses vara för stor.