Jag ska inte sätta betyg på myndigheters och företags webbsidor, bara nämna några saker som man bör tänka på.

• Döva och hörselskadade vill ha text, inte inspelat tal (med eller utan bilder). Det är enkelt och billigt att spela in video och lägga ut på nätet, men om du vill nå alla måste du sätta textremsa på videon.

• Personer med dålig syn behöver text skriven med stora bokstäver. Alltså inte versaler, utan bokstäver i stor stil. Det måste också vara hög kontrast mellan text och bakgrund. Inte negativ text (vita bokstäver mot mörk bakgrund.) Bakgrunden ska vara enfärgad. Gör gärna så att besökaren kan välja större bokstäver.

• Blinda använder syntetiskt tal eller punktskriftsdisplayer när de besöker webbsidor. Det fungerar bra, men tänk på att blinda inte kan överblicka en sida.

Hjälpmedlen fungerar bättre om webbsidorna följer några enkla regler:

• Tydlig struktur. Man ska kunna gå igenom allt på sidan systematiskt.

• Allt på sidan ska kunna hanteras med enbart tangentbord. Man ska kunna hoppa från avsnitt till avsnitt på sidan med hjälp av tabbtangenten.

• Använd de olika rubriknivåerna i html på ett systematiskt sätt. Hjälpmedel för blinda söker igenom texten på webbsidan med hjälp av rubrikkoder som h1, h2, h3.

Se till att det finns en komplett hierarkisk struktur där avsnitt med h3-rubrik alltid ligger under en h2-rubrik, och h2 alltid ligger under h1.

• Sätt text på allting. Om det finns knappar på webbsidan ska det finnas en text som talar om vad knappen gör. Texten kan vara synlig eller dold i källkoden, bara den finns. Bilder ska ha en beskrivning.

• Ibland ersätts text på webbsidor med bilder av text, till exempel i företagsnamn. Se till att det finns maskinläsbar text också. Det ska inte bara stå ”logo”.

• Länkar ska ha en beskrivning. Vart går länken och vad gör man där? Inte bara ”Klicka här”.

• Länkar ska vara synliga och tydliga. Alla är inte roade av att leka kurragömma och ”minsvepa” efter länkar.

• Text på lätt svenska bör finnas på myndigheters webbsidor. Gärna på andra sidor också. Föredömet när det gäller lätt svenska är tidningen 8 Sidor. Den vänder sig främst till förståndshandikappade, men läses också av andra människor som inte kan svenska så bra.

• De riktlinjer som 8 Sidor använder för att göra texterna lätta att förstå och följa kan användas för att förenkla alla slags texter.

• Många människor har gamla datorer och gamla operativsystem. De kan kanske inte installera senaste versionen av webbläsaren, även om de vill. De vill helst slippa Flash-animationer och annat som kräver att de installerar tillägg. Håll sidorna enkla.

• Många människor är ovana vid datorer. Ge dem en förlåtande miljö. Ingen ska behöva mötas av felmeddelanden som ”Du har utfört en förbjuden åtgärd”.