Googles framgångar på företagsmarknaden för it har hittills inte fått Microsoft, IBM, Oracle och SAP att darra av skräck. Google Apps har visserligen fått mycket publicitet som webbaserat Officealternativ, men några profilaffärer till trots så handlar det om en försvinnande liten del av företagsmarknaden.

Men nu ser det ut som om Google tar ett seriöst steg. Det görs med App Engine for Business, aefb, en variant av Googles molnplattform App Engine. Förhoppningen är att få fristående systemleverantörer att erbjuda affärssystem och andra företagstillämpningar på aefb.

En av Googles stora fördelar är företagets enorma serverpark där företaget kan erbjuda billig datorkraft. Med aefb ser man till att utnyttja den på ett sätt som lockar företagskunder.

Företagets representanter lägger locket på trots att det sedan i maj finns en förhandsversion som täcker in delar av det tänkta färdiga aefb. Enligt Google ska skarp drift komma i gång i slutet av året.

Med hjälp av de fakta som Google tidigare har lämnat, kompletterat med information från olika källor, kan CS ändå lägga ett tämligen heltäckande pussel.

Ett exempel är att prismodellen för aefb är enklare. Det är antalet användare per applikation och månad som styr kostnaden, i stället för en massa svåröverskådliga tekniska mått som mängden överförd och lagrad data. Det gör affärsmodellen mer tilltalande för systemleverantörer.

Den kostnad som anges är 8 dollar, knappt 54 kronor, per applikation, användare och månad, med ett tak på 1 000 dollar per applikation och månad. Även om en systemleverantör tar ut det dubbla av slutkunderna blir priserna låga. Det är prisnivåer som konkurrenterna inte kan matcha i dag.

Google rapporteras också ta bort tekniska begränsningar för hur stora enskilda bearbetningar som kan göras på aefb, jämfört med standardvarianten av App Engine. Det innebär att det går att köra tyngre och mer komplexa system.

Kanske mest talande är att Google kommer att erbjuda en relationsdatabas i aefb, vilket är ett krav för de flesta företagstillämpningar. Ett annat exempel på en extra funktion är säkerhet via secure sockets layer, ssl.

Om Google rätar ut frågetecknen och slipper stora tekniska problem med aefb blir man en formidabel utmanare till Microsoft & Co på företagsmarknaden.

– Det påminner om vad Apple har gjort med Iphone. Ingen konkurrent kan stillatigande titta på, säger Nils Mohlin, analytiker på IDC.

Fakta

Applikationer som utvecklas med Java och Python kan köras på Googles App Engine for Business.

Google sköter driften och erbjuder support.

Kostnaden är 8 dollar, knappt 54 kronor, per applikation, användare och månad, med ett tak på 1 000 dollar per applikation och månad.

Hur ska betalning för applikationer som ska kunna användas publikt ske? Ett exempel är produktkataloger. I sådana fall fungerar inte modellen med att ta betalt per användare.

Hur ska begreppet applikation definieras? Kan ett helt affärssystem vara en applikation eller ska varje modul i det betraktas som en applikation? Det är viktigt eftersom kostnaden beräknas per applikation.

Hur mycket extra kostar relationsdatabaser och säkerhetsfunktioner?