I de svenska mobiloperatörernas utbyggnadsplaner för 4g-näten har 900 MHz-frekvenserna spelat en nyckelroll. Frekvenserna är nödvändiga för att operatörerna ska kunna bygga ut nät även utanför de större städerna.

När Telenorchefen Lars-Åke Norling i CS presenterade strategin för Telenors och Tele2:s gemensamma 4g-satsning kallade han frekvenserna för ”den avgörande komponenten” för nätutbyggnaden.

– Vi bygger ut yttäckning i 900 MHz-bandet från dag ett för att erbjuda 4g-täckning i hela landet, förklarade Telenorchefen.

Men nu visar det sig att varken Telenor eller någon av de andra mobiloperatörerna kan använda sig av de 900 MHz-frekvenser som de förfogar över.

Orsaken är att själva sättet som operatörerna fått frekvenserna på plötsligt fastnat i en juridisk långbänk. I praktiken kan det dröja flera år innan de får rätt att använda frekvenserna i 4g-utbyggnaden.

– Det är väldigt problematiskt. Det skapar en osäkerhet och försvårar planeringen, säger Telenors chefsjurist Ola Hanson.


Inte för alla. I vissa städer är de snabbare mobilnäten i gång, men utbyggnaden i resten av landet riskerar att försenas betänkligt.

Bakgrunden är den uppmärksammade frekvenspakt som PTS bestämde sig för att godkänna för snart två år sedan (se underartikeln). PTS tog då beslutet att godkänna pakten och låta operatörerna behålla frekvenserna utan betalning, i stället för att plocka tillbaka dem från operatörerna och auktionera ut dem på nytt.

Det kontroversiella beslutet överklagades direkt och fick även Konkurrensverket att gå i taket och skicka kritiska inlagor till EU-kommissionen.

Så länge inte överklagandet avgjorts slutligt av domstolarna och PTS-beslutet vunnit laga kraft får inte operatörerna använda 900 MHz-frekvenserna för att bygga ut 4g-näten.

– Beslutet är formulerat så, säger Urban Landmark, chef för PTS spektrummarknadsavdelning.

Överklagandet måste med största sannolikhet passera två domstolsinstanser. Ingen kan säga exakt hur lång tid det tar.

Men baserat på hur lång tid det tidigare tagit för domstolarna att avgöra teleöverklaganden handlar det av allt att döma om mellan ett och två år.

I PTS-beslutet sägs dessutom att operatörerna måste vänta ytterligare tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft innan de får börja använda frekvenserna.

En kostsam möjlighet för operatörerna att delvis kompensera de infrysna frekvenserna kommer dock i vår.

Då kör PTS i gång sin auktion av 800 MHz-frekvenserna, som också kan användas för 4g-utbyggnad ute i landet.