– Rädslan för cyberbrott gör att 150 miljoner européer låter bli att använda internet, säger EU:s kommissionär för den digitala agendan, Neelie Kroes.

Därför ska EU-myndigheterna stärka och modernisera den centrala europeiska myndigheten mot cyberbrott, Enisa.

Enisa står för European network and information och security agency. Myndigheten blir spindeln i nätet och ska koordinera de organisationer som arbetar mot cyberbrott. Den ska även hantera samarbetet med polisen, rättsväsendet och de myndigheter som arbetar med integritetsfrågor.

Myndigheten får ett förlängt mandat, till 2017, och samtidigt i uppgift att ta fram ett Europatäckande varningssystem mot cyberbrott. Samtidigt skapas ett nytt europeiskt responsteam, Cert, Computer emergency response team, inspirerat av den amerikanska motsvarigheten.

– Vi måste vara förberedda på det värsta. Om våra digitala marknader ska växa, måste användarna känna sig trygga med att befinna sig och handla på nätet, säger Neelie Kroes till IDG News.

På samma sätt måste företagen kunna känna att de kan dra nytta av nätets möjligheter, exempelvis e-handel och datormoln.

– De måste veta att deras affärshemligheter inte avslöjas. Och ska vi utnyttja den enorma potentialen med e-hälsa, så måste folk veta att medicinsk information om folk online är lika säker som om den befann sig offline.

Förslaget träder i kraft efter att Europaparlamenetet och ministerrådet har röstat igenom det.

Fakta

Enligt World Economic Forum så är risken mellan 10 och 20 procent att en omfattande digital kollaps skulle kosta totalt 250 miljarder dollar.