Konflikten mellan Punkt SE och det danska driftsföretaget One.com trappas upp. I mitten av september stod det klart att One.com förbjuds att sälja svenska domännamn under 30 dagar på grund av vad som beskrivs som allvarliga regelbrott. Företaget medgav att fel hade begåtts när domännamn registrerades på kunder utan deras godkännande.

Nu vänder sig One.com till Post- och telestyrelsen för att få konflikten utredd. Via sin svenska advokatbyrå begär webbhotellet att få det granskat huruvida Punkt SE följde lagen när avstängningen verkställdes.

”Avstängningen drabbar naturligtvis One.com mycket hårt ekonomiskt”, skriver bolagets juridiska ombud och nämner både utebliven försäljning och den negativa publicitet som avstängningen lett till.

One.com har hela tiden framhållit att registreringarna gjordes för att kunder som missat att förnya sina domännamn inte skulle bli av med dem. Men på Punkt SE var man obeveklig. Till mitten av oktober är One.com, som har omkring 15 procent av den svenska marknaden för domännamn, förbjudna att sälja domäner.

– Som det ser ut i dag har vi inte förtroende för deras sätt att ta hand om toppdomänen, säger Thomas Medard Frederiksen, presskontakt på One.com.

Han är mycket kritisk till att Punkt SE, som han menar, stängde av dem innan de fått en chans att förklara sig.

– Vi är väldigt förvånade över deras reaktion. Vi har inte lyckats få till någon dialog med dem.

Enligt Thomas Medard Frederiksen har PTS gått med på att begära in svar från Punkt SE om hur ärendet hanterades.

Punkt SE har svarat på kritiken i ett dokument som CS har tagit del av. Där vidhåller stiftelsen att det var rimligt att stänga av One.com för regelbrottet.

"I många fall skedde nyregistreringar långt efter att domänen avregistrerats, i vissa fall till och med flera år senare, och en del av dessa domäner har dessutom haft en eller flera innehavare dessemellan", skriver Punkt SE.

CS har sökt PTS för en kommentar.