För två år sedan upphörde Microsofts support för Visual Basic 6 och flera företag påbörjade migreringar till andra miljöer.

Inom Tietos affärsområde Capital Markets återstår bara migreringen för systemet för värdepapperstransaktioner, Abasec.

Systemet används av flera stora banker. Handelsbanken ska enligt uppgifter till Computer Sweden börja använda systemet i år.

– Vi skriver om hela gränssnittet. Det är inte en ”dum konvertering” av kod, vi gör det i stället på riktigt och förbättrar samtidigt produkten, säger Johan Berglund, chef över Tietos affärsområde Capital Markets.

I stället för att outsourca migreringsarbetet använder Tieto sin kunska på området för att få bästa resultat. Konsultföretaget har satt samman ett team i universitetsstaden Pune i Indien. 15 konsulter arbetar med att skriva om Abasecs kod från VB6 till Dotnet. För att det ska bli rätt från början har Tieto inte bara anställt utvecklare till det indiska kontoret.

– De som jobbar där måste kunna kapitalmarknadssystem. Därför har vi även projektledare och analytiker som kan området. Vi pratar om kontoret i Indien som en del av vår organisation, säger Johan Berglund.

Tieto testade olika översättningsverktyg innan de hittade sin lösning.

– Vi testade och det funkade inte. Vi skriver om koden i stället. Den här typen av produkter byter man inte på 15–20 års sikt. Det är relativt moderna produkter och därför måste vi ha den kontrollen, säger Johan Berglund.

I september 2011 räknar Tieto med att Abasec är redo för att rullas ut. Fyra månader tidigare ska koden vara färdig för att testas.

Då tar ett team av testare både i Indien och i Sverige vid.

– Det finns alltid en risk med att skriva om systemet och vi ska testa intensivt när vi är klara, säger Johan Berglund.

Fakta

Abasec är ett system som hanterar värdepapperstransaktioner. Det finns hos många stora banker, bland annat Nordea.

Tietos senaste Abasec-kund är Handelsbanken. Banken börjar använda Abasec i början av november. Tills migreringen är klar använder Handelsbanken versionen som utvecklats i VB6-miljön.