Supporten för utvecklingsmiljön Visual Basic 6 upphörde 2008.

För både XP, Vista och Windows server 8 finns dock supporten kvar för driftsmiljön, på engelska runtime, som behövs för att kunna köra programmen. För Windows 7 gäller andra regler. För 32 bitars Windows 7 finns support kvar för att förvalta system i VB6, men inte för 64 bitars.

– VB6 utvecklades ursprungligen för stand alone-miljöer som inte var uppkopplade till internet hela tiden. Det innebär att säkerhetsmodellen för VB6 inte är anpassad för dagens verklighet. Microsoft utvecklade i stället VB.NET med en modernare säkerhetsmodell anpassad för internetvärlden, förklarar Richard Lind, teknisk chef på Microsoft.