Problemet med säkerheten runt finansiell information uppmärksammades i artikeln ”Börsbolag struntar i riskerna”, CS 17/9 -10.

I artikeln påtalar säkerhetsexperten Ulf Löfven riskerna med att utkast till rapporter skickas på vanlig, okrypterad mejl mellan ledning och styrelseledamöter.

I dag är det en självklarhet att snabbt kommunicera via e-post, sms eller i chattrum. Men få tänker på att den information som exempelvis skrivs i ett mejl i princip är lika öppen som på ett vykort.

Styrelseakademien välkomnar att uppmärksamheten riktas mot den aspekten av styrelsearbetet, men känner inte igen sig i bilden av att företag och styrelser av inkompetens eller okunskap har blivit kvar i det analoga samhället.

Det är mer en fråga om att ta till sig nya metoder.

Modernt styrelsearbete handlar inte bara om att sitta på sammanträden, utan en stor del av arbetet utförs mellan mötena.

Ledamöterna förutsätts ha tagit del av stora mängder information från bolaget innan de kommer till mötet. Det förutsätter i sin tur att det finns moderna, effektiva och säkra sätt att distribuera affärskritisk information.

Det finns i dag it-verktyg för styrelsearbete som är minst lika säkra som en internetbank och som är anpassade till olika typer av organisationer – alltifrån börsnoterade bolag till bostadsrättsföreningar.

Styrelseledamöter som prövat något av dessa webbbaserade arbetsredskap uppskattar speciellt möjligheten att kunna delta i styrelsearbetet från vilken plats som helst.

Ingen behöver längre vänta på att informationen ska komma i brevlådan – den finns där ledamoten befinner sig.

Styrelseakademiens mening är att kraven på styrelseledamöter kommer att skärpas i framtiden.

För att möta de kraven måste det ges möjlighet att ta del av material och beslut, diskutera sinsemellan, men också blixtsnabbt kallas in när en kris uppstår, kunna skötas på det sätt som är naturligt i dag – via webben och mobilnätet.

En professionell styrelse har en stor betydelse för företagets lönsamhet och utvecklingskraft.

Det krävs kompetenta och engagerade ledamöter, men också tillgång till arbetsverktyg som underlättar deras möjligheter att aktivt ta del av bolagets utveckling.