I måndags lämnade Google in ett svar på den stämningsansökan Oracle gjort mot företaget i augusti. I sitt svar vädjade Google till domstolen att lägga ned hela fallet och förnekar att förtaget begått något patentbrott.

I augusti lämnade Oracle in en stämningsansökan mot Google där företaget hävdar att Google utnyttjat sju patent från Oracles Javateknik. Enligt Oracle ska Google ha använt tekniken i operativsystemet Android.

Google hävdar att Oracle saknar grund för sina anklagelser och fallet borde läggas ned, alternativt förtydligas.

– Oracles klagomål innehåller otillåtet vaga och breda anklagelser om brott mot upphovsrätten, skriver Google i företagets svar på stämningsansökan.

Google bad domstolen i måndags att både lägga ned fallet och även döma till Googles fördel vad gäller Oracles anklagelser.

– Efter att ha stött öppen källkod i flera år är det beklagligt att Oracle vänder ryggen till och attackerar inte bara Android, utan hela samfundet kring öppen källkod, säger en talesman för Google.

I stämningsansökan hävdar Oracle att Google använt den patenterade tekniken i Googles egenutvecklade Javamotor, Dalvik. Enligt Google är Davlik en slimmad Javamotor som hanterar språket mer effektivt på mobila plattformar.

– Även om Davlik kan köra kod som är utvecklad för Java så är koden i Javamotorn helt annorlunda. Davliks motor är inte densamma som Oracles Javamotor, skriver Google i sitt svar till domstolen.

Skulle Google förlora mot Oracle så kan det betyda att företaget måste betala en licensavgift till Oracle för varje enskild mobiltelefon som kör Android.

De första förhandlingarna i rättegången är planerade den 18 november.

IDG News