Det framgår av förteckningen över planerade propositioner och skrivelser som regeringen publicerat idag. Propositionen som ska införliva EUs datalagringsdirektiv i Sverige planeras till december.

Den så kallade loggningslagen innebär att data om samtliga svenskars telefoni- och internetanvändning ska loggas och lagras hos operatörerna, för att kunna lämnas ut till brottbekämpande myndigheter.

Uppgifterna gäller bland annat vem som ringer, sms:ar eller mejlar med vem, när kommunikationen sker, var den sker och vilken typ av utrustning som används.

Lagen är kraftigt försenad, EUs deadline var redan den 15 september 2007. Orsakerna till detta har bland annat uppgetts vara oklarheter omkring vem som ska betala för loggningen och hur länge uppgifterna ska lagras.