Sverige har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2020 och att enegianvändningen minskar med 20 procent till samma år. Men trots åtaganden för klimatet finns ännu inga klara riktlinjer för hur det ska gå till exempelvis inom it-området.

Däremot är Sverige bland de första länder som påbörjar arbetet med en standardisering för grön it. Det senaste året har begreppet väckt mycket intresse, men också osäkerhet eftersom grön it kan betyda många olika saker.

– Vi har fått många signaler och kontaktats av företag och organisationer som tycker grön it är viktigt men svårt. De efterfrågar en mer entydig tolkning av begrepp och arbetsmodeller, säger Marcus Ihre, projektledare på Swedish Standards Institute, SIS.

Vad begreppet grön it innefattar är inte glasklart. Någon kan mena ren hårdvara och kemikalieanvändning i produkter. Andra inkluderar även energiförbrukning och resfria möten. Tanken med en svensk standardisering är att samla så många intressenter som möjligt och därefter få fram ett konsensus. Framför allt handlar det om att lyfta fram de fördelar för miljön som kan göras inom andra områden med hjälp av modern och effektiv it-använding.

När ett företag vill gå mot en mer hållbar it-policy läggs arbetet i många fall på it-avdelningen. När företaget sedan styrt om mot grönare it är det svårt att mäta miljömässiga och ekonomiska vinster eftersom de ofta är utspridda i hela organisationen.

– Det finns en tröghet där it-avdelningen hanterar både arbete, kostnader och ansvar för att genomdriva förändringar. Den här standarden är tänkt att omfatta hela organisationen – på så vis blir it ett hjälpmedel som kan effektivisera andra miljöpåverkande områden, säger Marcus Ihre.

Enligt projektledaren finns det både miljöbesparingar och vinster att göra för de företag som arbetar med grön it.

– Man kan göra besparingar exempelvis genom effektiva möten, genom att planera logistiken och reglera energianvändningen vid uppvärmning av byggnader. Det är väldigt tydligt att grön it är synonymt med att man gör ekonomiska besparingar och effektiviseringar, samtidigt som man gör något bra för miljön, säger Marcus Ihre.

Projektet att skapa en svensk standard för grön it startas den 25 oktober. I projektgruppen ingår representanter från hård- och mjukvaruföretag, konsulter, fordonsindustrin, offenlig sektor och en myndighet. Om två år beräknas arbetet vara färdigt.

Fakta

  • En standard för grön it ska specificera krav för upprättande, införande, underhåll och förbättring av ett ledningssystem för hållbar it-användning. Dessutom ska standarden ange krav för ständig förbättring i form av mer effektiv och hållbar it-användning,
  • Arbetet med att ta fram en svensk standard för grön it inleds den 25 oktober. I arbetsgruppen ingår 10–15 personer från kommuner, myndigheter (ännu inte offentligt vilka), den privata sektorn samt konsulter. Om två år ska standarden vara färdig, men även innan dess kan man börja använda sig av de riktlinjer som tas fram.
  • Standarden för grön it kan användas fristående eller som komplement till ISO 14001.