EU har krävt att få granska att USA:s övervakning av bankdata sker enligt avtalet med en kontrollant. Men namnet på kontrollanten tänker EU inte avslöja. Nu riktar flera parlamentariker kritik mot EU:s tystnad i frågan.

EU:s och USA:s avlyssningsavtal klubbades igenom tidigare trots hård kritik från integritetsförespråkare. Avtalet ger amerikanska myndigheter möjlighet att avlyssna europeisk banktrafik, om dessa misstänker att ett terrorhot föreligger.

För att möta kritiken lovade EU att kontrollera att avlyssningen av banktrafiken sker under överinseende av en kontrollperson. Nu står det klart att EU inte offentliggör vem som ska övervaka att avtalet följs.
EU krävde bland annat att en speciellt utsedd skulle finnas på plats i USA för att följa upp hur amerikanska myndigheter samlar in och granskar data.

EU-kommissionen har utsett en person till posten håller namnet hemligt av "säkerhetsskäl", utan att ange några ytterligare förklaringar.
Ett antal parlamentariker har nu skickat en formell fråga till EU:s myndigheter där de ifrågasätter om det är lagligt att hemlighålla namnet när det gäller en så viktig position.

Delar av avtalet mellan USA och Europa hanteras av den gemensamma europeiska polisstyrkan Europol, European Police Office, som dock inte har några juridiska befogenheter. Därför krävs att oberoende övervakare av att allt går rätt till.

Fakta

Parlamentarikerna, däribland Sophia In 't Veld, Alexander Alvaro, Renate Weber, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford och Louis Michel pekar på att kommissionen måste utse tre möjliga kandidater till posten som ansvarig för att avlyssningen går rätt till. Avtalet heter formellt Tftp, Terrorist finance tracking program och trädde i kraft den 1 augusti.