– Som arbetsgivare förutsätter man mer eller mindre att de som söker har den tekniska kompetensen. I stället trycker vi på vikten av att kunna se affärsnyttan och förmågan attt förstå kundens perspektiv och hur vi kan hjälpa honom eller henne, säger Catrine Larsson, rekryteringschef på Capgemini.

Stefan Hansson, rekryterare på konsultbolaget Tieto, delar den bild som Catrine Larsson målar upp. Konsultmässig och affärsorienterad är uttryck som syns allt oftare. Förutom att vara utåtriktad ska man kunna föra en dialog med sina kunder och förstå deras behov för att sedan kunna ta in det i ett affärssammanhang.

– ”Doer” är också ett uttryck som förekommer ofta och som indikerar att personen man söker är driven, levererar och får saker gjorda, och tar initiativ snarare än analyserar, säger Stefan Hansson om uttrycket som blivit allt vanligare de senaste fyra fem åren.


"God problemlösningsförmåga". Se upp! Det är kaosvarning för företag som skriver så i platsannonser.

Några direkta varningstecken är svåra att finna i platsannonser, däremot finns det faktorer som kan vara bra att uppmärksamma. Ett sådant exempel är om det förekommer alltför slitna begrepp och klyschor. Det kan vara en mindre bra signal, anser Stefan Hansson.

– En sån typ av annons kan visa på att arbetsgivaren inte engagerar sig i sitt varumärke, att företaget inte är aktivt i att forma sitt ansikte utåt och i värsta fall rent av har stagnerat lite.

Det är också viktigt att se till helheten i annonsen och ställa sig frågan om jobbet i fråga verkligen är intressant. Om tjänsten till exempel kräver att du reser mycket i jobbet och du inte kan tänka dig det ska du inte söka tjänsten.

Om det kvarstår några frågor kring jobbet kan du alltid ringa företaget.

Däremot är det viktigt att du verkligen tänkt igenom innan vad du vill fråga, rekommenderar Catrine Larsson.

Ett grepp som Tieto använder sig av sedan en tid tillbaka är att redan i annonsen lyfta fram vad de kan erbjuda som arbetsgivare. Det är något som fler it-företag borde göra, anser Stefan Hansson.

– Vi kan inte bara kräva utan vi måste även locka. Det skrivs många annonser där man beskriver rakt upp och ner vad rollen innebär men glömmer att föra fram vad som gör företaget unikt och vad det kan erbjuda den som får jobbet.

Fakta

Jesper Smiths råd:

Låt dig inte avskräckas av de meriter som anges. Om du inte har professionell erfarenhet kanske du har inhämtat kunskaperna privat.

”Visionär ådra och analytisk” kan du visa att du är om du exempelvis jobbat i studentlivet med att sätta upp en ny it-sektion på universitetet, eller startat en idrottsförening.

Ett företag som söker projektledare vill ha en person som tycker om att driva komplexa frågor från A till B och som är bra på att leda andra. Du behöver inte ha jobbat som projektledare.

”Krävande arbetsmiljö”: Kan likställas med ”högt tempo” och ”utmanande”. På en sådan arbetsplats måste du vara beredd på långa dagar, korta deadlines och ”många bollar i luften”. Du förväntas komma med egna idéer, utföra order snabbt och vara flexibel.

”Snabbväxande företag”:
Det är bara företag med mindervärdeskomplex som använder sådana ord.

”Flexibla arbetstider”:
Du arbetar 55 timmar, men får betalt för 37,5.

”God problemlösningsförmåga är ett krav”:
Kan vara en varningsklocka för att företaget befinner sig i fullkomligt kaos.

”Driven säljare”:
Kan lätt förstås som att du förväntas jobba hårt, utan grundlön, endast provision.

”Självgående”:
Utöver att du kan jobba självständigt, skickar detta ord signaler om att du kan få ett projekt i knäet som du ska klara helt själv.

”Bred erfarenhet”:
Behöver inte innebära att du ska göra omöjliga saker, däremot kanske du ensam måste ersätta tre personer som just har slutat.

Källa: Jobbguiden.se