Itux, det nya systerbolaget till Com Hem, blir kommunikationsoperatör i fibernätet hos Göteborgs allmännyttiga bostadkoncern Framtiden. Itux tar det åttaåriga avtalet framför näsan på Teliasonera och Opennet.

Nätet ska vara färdigbyggt 2012 och når då omkring 70 000 hushåll och kommersiella lokaler med en kapacitet på 100 Mbit/s.

– De motsvarade våra krav bäst. De har låga priser mot tjänsteleverantörerna och betalar högst hyra för vårt nät, säger Inger-Lena Bennman på Framtiden.

Affären är rena jackpotten för Com Hem-koncernen. Redan i dag levererar Com Hem kabel-tv-tjänster till Framtidens bostäder, men det kontraktet går ut 2014. Då släcks också kabelnätet.

Com Hem AB blir en av tjänsteleverantörerna i nätet och har därmed möjlighet att behålla sina kunder.

Det var för sådana här situationer som Com Hems ägare bildade ett nytt bolag med inriktning mot fastighetsnät och stadsnät. Allt fler fastighetsägare väljer den öppna nätmodellen i stället för den vertikala modell som Com Hem traditionellt använt.

Hur mycket affären är värd vill Framtiden inte uppge. Bostadskoncernen håller just på att bygga ut det passiva nätet, och Itux ska stå för den aktiva delen.

– Men det är inget vi gör själva, vi har lejt ut all teknik och drift till Ericsson, säger Robert Nilsson.

Fakta

Itux ägs av Com Hem Holding som i sin tur ägs av de amerikanska riskkapitalbolagen Carlyle Group och Providence Equity Partners, via bolaget Nordic Cable Acquisition Company Holding.

Com Hem Holding är också moderbolag till kabel-tv-jätten Com Hem.

Tomas Franzén är vd på samtliga bolag i koncernen bortsett från Itux där han är styrelseordförande.

Itux vd Robert Nilsson rekryterades, liksom resten av Itux ledning, från Teracoms bredbandsbolag Comet Networks i samband med att detta såldes ut.

Itux har i dagsläget ett tiotal tjänsteleverantörer inom bredband, digital-tv och telefoni knutna till sig, bland andra Com Hem, Bahnhof, Alltele, Viasat och Bredband2.

Men systerbolaget Com Hem ska inte ges några fördelar, utan vara en leverantör bland de andra. Det har båda bolagen understrukit.