Oracle och IBM – som vanligtvis är bittra fiender – gör gemensam sak om språket och plattformen Java. De båda jättarna ska tillsammans arbeta inom det öppna projektet OpenJDK för att skapa nästa version av Javakärnan. Implementationen av Javakärnan kallas för JDK, Java Development Kit.

– Oracle och IBM är utan tvekan de två företag som investerat mest i Java och ett samarbete mellan oss är givetvis mycket positivt för framtida utveckling. Det handlar inte bara om Oracle och IBM, det är enormt viktigt att få med hela communityn kring Java, säger Henrik Ståhl, svensken som är global produktchef för Javaplattformen på Oracle.


Kommer snart. Oracle lämnar snart förslag på hur arbetet med nästa version av Java ska skötas, enligt svenska Henrik Ståhl som är global produktchef för Javaplattformen på Oracle.

Samarbetet är goda nyheter för dem som är oroliga för Javas framtid, men det finns fortfarande oklarheter. Den främsta är att arbetet med en specifikation för Javakärnan har avstannat. Utan en specifikation blir det om inte omöjligt, så i alla fall väldigt opraktiskt, att skapa en implementation. Specifikationen kallas för Java SE, där SE står för Standard Edition.

Standardiseringen sköts inom organisationen Java Community Process, JCP. JCP är en fristående organisation, men Oracle har vetorätt. Arbetet med nästa version av Java SE har länge stått still, men det ska det bli ändring på, enligt Henrik Ståhl.

– Ett möte inom JCP hölls i Bonn i början av förra veckan. Mötet var mycket positivt och vi förväntar oss att information därifrån kommer inom kort. Oracle lämnar mycket snart in förslag till JCP på specifikationerna för Java SE version 7 och 8.

Ett tillkännagivande av hur arbetet med Java SE ska ske skulle lösa den gordiska Javaknuten. Om en tidsplan för Java SE 7 presenteras går det också att presentera en trovärdig tidsplan för JDK 7 och samma sak gäller för Java SE 8 och JDK 8.

Google är ett av företagen som är aktiva inom JCP. Finns det några nyheter om den pågående konflikten mellan Oracle och Google vad gäller Java på Googles mobiloperativ Android?

– Jag kan inte kommentera det, säger Henrik Ståhl.

IBM i Sverige avböjer att kommentera samarbetet med Oracle och hänvisar till ett pressmeddelande. I det står att de båda företagen står bakom den preliminära tidsplan som presenterats för arbetet med JDK, se faktarutan.

Fakta

I dagsläget är den preliminära planen att lansera nästa implementation av Javakärnan, JDK 7, under mitten av 2011.
JDK 8 ska lanseras i slutet av 2012.