Det har nu gått en månad sedan Punkt SE stängde av One.coms möjligheter att registrera svenska domäner. Det hade då kommit fram att företaget beställt domäner i sina kunders namn utan deras kännedom eller medgivande, vilket strider mot deras återförsäljaravtal.

Nu får alltså webbföretaget sälja svenska adresser igen, eftersom återförsäljaravtalet som längst tillåter 30 dagars avstängning. I ett försök att blidka Punkt SE har de också lämnat ifrån sig en stor mängd felaktigt registrerade domäner.

– One.com avregistrerade cirka 3 000 domännamn under förra veckan. Men vi har informerat dem om att vi fortsätter med vår utredning, säger Danny Aerts, vd på Punkt SE.

Punkt SE ser allvarligt på det inträffade och utesluter inte möjligheten att återigen stoppa One.coms handel med svenska domännamn. Den här gången kan det dock komma att bli permanent.

– Det vi nu gjort är att först varna och sedan stängt av för nyregistrering. Nu måste vi överväga om vi ska varna dem på nytt eller om vi går så långt att vi även säger upp avtalet, säger Danny Aerts.

Under veckan skickade One.com en stor mängd data till Punkt SE, innehållande registrerade domännamn och information om vilka kunder som själva godkänt nyregistrering av sina webbsidor. Punkt SE ska nu gå igenom informationen och göra stickprov för att se till att det inte finns några fler missförhållanden.

Samtidigt har One.com skrivit brev till Post- och Telestyrelsen, PTS, och bett dem se över hur Punkt SE sköter sitt uppdrag.

– Jag vet att de har skickat ett brev till PTS som har en rutin som gör att de måste fråga oss om mer information. Men den enda fråga som One.com ställer rör hur omregistrering sköts och det har PTS kollat på ganska nyligen och konstaterat att det ser bra ut, säger Danny Aerts.

Fakta

Stiftelsen för Internetinfrastruktur, Punkt SE, är en privat stiftelse som ansvarar för den tekniska och administrativa driften av det svenska domännamnsregistret. Försäljningen sker genom återförsäljare, så kallade registrarer.

Om en registrar missköter sig kan stiftelsen ta till tre olika åtgärder.

  • Är det en mindre överträdelse varnas återförsäljaren.
  • Är det ett allvarligare övertramp sker en varning samt avstängning i 30 dagar.
  • Sista nivån innebär att återförsäljaravtalet sägs upp.