Allt sedan stordatorerna fick sitt genombrott på 1960-talet har utvecklingen skett med hjälp av programmeringsmiljön Cobol.

Många banker och andra användare av stordatorer genomför nu stora satsningar för att modernisera plattformen och göra det möjligt att programmera datorerna med standardiserade verktyg.

Monica Grönlund, ansvarig för SEBs utvecklingsverktyg, berättar att bankens it-avdelning har cirka 2 000 anställda varav 200 i den svenska gruppen arbetar med stordatorutveckling och de drygt 30 000 Cobolmoduler som ligger till grund för många viktiga banktjänster. I mitten av 1990-talet började de se över möjligheten att modernisera utvecklingsstödet.

– Vår utvecklingsmiljö har funnits i 20 eller 30 år och hanteras av personer som brinner för sitt arbete, säger Monica Grönlund.

– Med mer moderna verktyg har vi kunnat öka produktiviteten och höja kvaliteten och faktiskt även kunnat ge personalen möjlighet att sitta och jobba på distans med lokalt installerade utvecklingsmiljöer för Cobol.

Mats Nordkvist & Monica Grönlund
Moderniserar. Mats Nordkvist arbetar med SEBs utvecklingsmiljöer och verktyg för Cobolutveckling och Monica Grönlund är ansvarig för bankens utvecklingsverktyg. ”Vår utvecklingsmiljö har funnits
i 20 eller 30 år. Med moderna verktyg har vi kunnat öka produktiviteten och höja kvaliteten”, säger Monica Grönlund. Foto: Kristina Sahlén

Micro Focus har specialiserat sig på att modernisera verktyg för stordatorer. Tidigare i veckan arrangerade företaget ett seminarium på temat migrering och modernisering av stordatormiljöer.

Jonas Sköldberg, säljchef på Micro Focus svenska kontor, säger att Cobol som språk knappast är på väg att dö ut men att hans företag vill göra det mer lättillgängligt.

– I vissa lägen är det omotiverat dyrt att fortsätta köra på stordatorer, men med de investeringar som gjorts är det ofta svårt att byta till en standardiserad plattform. Då kan det vara bättre att se över möjligheten att modernisera den befintliga plattformen, säger Jonas Sköldberg.

Bland deltagarna på Micro Focus konferens fanns flera företrädare för banken SEB som är mitt uppe i ett jätteprojekt för att standardisera it-miljön, samlingsnamnet är One IT Roadmap.

Projektet omfattar delar av bankens omkring 1 100 system, som i sin tur består av många programmiljöer och innefattar gammal kod skriven i Cobol.

Mats Nordkvist arbetar med bankens utvecklingsmiljöer och verktyg för Cobol-utveckling. Han berättar att SEB under senare tid infört stöd för att utveckla tjänster både i Dotnet och Java.

– De tjänsterna kommer man även att komma åt från stordatorn i fall det behövs, säger han.

– Den största delen av vår nyutveckling på Cobolsidan är dock helt klart tjänsteutveckling. Med hjälp av en egen kodgenerator blir Cobolutvecklingen väldigt produktiv.

Han berättar att SEB sedan fem år använder Micro Focus verktyg Mainframe Express för Cobolutveckling.

– Vi ser det som ett smart sätt att möta framtiden och kunna attrahera även yngre utvecklare. Fortfarande så har vi många utvecklare som föredrar den traditionella stordatorbaserade miljön, säger Mats Nordkvist.

Fakta

Förutom med Handelsbanken och SEB har Jensen Education samarbetat med KPA, AMF Pension, If, Försäkringskassan och Skandia Liv i arbetet med den nya Cobolutbildningen.

  • Batchkörningar, kallas även satsvis bearbetning, innebär att flera bearbetningar läggs på kö och körs efter varandra.
  • I modernt tal kan man likna det vid ett skript med kommandon för att utföra flera bearbetningar efter varandra på en dator.
  • Batchkörningar är vanliga på stordatorer.
  • Tillsammans med Fortran och Lisp är Cobol ett av de äldsta högnivåspråk som fortfarande används allmänt för programmering. Cobol skapades 1959 och blev snabbt det dominerande programspråket. Utveckling av nya versioner sker kontinuerligt och nyare Cobolstandarder stöder xml, objektorientering och andra moderna tekniker.
  • Micro Focus tillhandahåller en rad verktyg för att flytta äldre system till moderna miljöer, exempelvis Visual Cobol för integrationen med Visual Studio.
  • CA Technologies lanserade i våras en serie program under namnet Mainframe 2.0 som ska göra det enklare att administrera stordatorer.
  • I IBMs utbud finns Rational Business Developer som bland annat ska kunna översätta gamla Cobolbaserade program till soa-applikationer baserade på Cobol eller Java.
  • På stordatormarknaden är det IBM som dominerar stort med en andel på cirka 90 procent. IBMs första modell kom redan 1964. I dag finns det minst 10 000 stordatorer i drift runt om i världen.