Programmerarna som kan Cobol är på väg i pension, samtidigt som återväxten är katastrofalt dålig. Om några år saknas det folk som kan underhålla och nyutveckla Cobolprogram. Redan i dag märks bristen.

Det här vill Jensen Education ändra på, i samarbete med bland annat Handelsbanken och SEB som är stora Cobolanvändare. Jensen har nyligen skickat in en ansökan till Yrkeshögskolemyndigheten om att starta en ettårig yrkesutbildning för 30 Cobolprogrammerare.

– Jag vill förändra attityden till Cobol bland unga och kunna leverera programmerare som kan jobba i 10–15 år, säger Staffan Windrup, affärsområdeschef på Jensen Education i Stockholm.

Om utbildningen blir av ger den yrkeshögskolepoäng. För att locka studenter ska Jensen anordna aktiviteter tillsammans med intresserade företag. Målet är att studenterna ska få praktikplatser och jobb.

En representant för näringslivet som varit med och utformat utbildningen är Lena Sörensen, chef för Handelsbankens avdelning för internkonsulter.

– Behovet blir akut på sikt. Förväntningen på utbildningen är att studenterna ska kunna strukturera programlogik och utveckla med Cobol när de är klara, säger Lena Sörensen.

Hon berättar vidare att utbildningen inte kommer att köras i stordatormiljön, utan lokalt hos Jensen.

– Vi kör redan pc-verktyg för Cobolutveckling på Handelsbanken.

Jan Palmér, Cobolprogrammerare sedan 38 år som snart går i pension, är positiv till initiativet. Han ser gärna mer fokus på stordatorer.

– Viktigast är att förstå stordatormiljön, till exempel batchkörningar. De borde hyra maskintid på stordatorer under utbildningen, säger han.